Plānoto notikumu kalendārs no 16. līdz 22. janvārim

Plānoto notikumu kalendārs no 16. līdz 22. janvārim

Pirmdien, 16. janvārī

15.00 Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 17. janvārī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas Kuldīgas novada muzeja darbiniekiem. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5, Kuldīgā.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Padures pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Padures pagasta pārvaldes ēkā, Padurē, Padures pag, Kuldīgas nov.

15.00 Kuldīgas novada domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 18. janvārī

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Norises vieta – LR Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Ceturtdien, 19. janvārī

9.00 Kuldīgas novada domes vadība tiekas ar biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” pārstāvjiem. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

No 12.00 līdz 16.00 Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji apmeklē reģionālo skolēnu mācību uzņēmu tirdziņu “CITS BAZĀRS”. Norises vieta – tirdzniecības centra “Rimi” telpās, Sūru ielā 2, Kuldīgā.

Piektdien, 20. janvārī

No 11.00 līdz 14.00 Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs rīko barikāžu piemiņas dienas pasākumā “Toreiz janvārī…”. Norises vieta –  pie pasta ēkas Liepājas ielā 34, Kuldīgā.

No 11.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Nacionālo partizānu piemiņas pasākumā. Norises vieta – Nacionālo partizānu kaujas piemiņas vietā pie “Apūznieku” mājām, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

Sestdien, 21. janvārī

No 12.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

18.00 starptautiskās vieglatlētikas sacensības “Kuldīgas Katrīnas kauss”. Norises vieta – KNSS vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS