Plānoto notikumu kalendārs no 23. līdz 29. janvārim

Plānoto notikumu kalendārs no 23. līdz 29. janvārim

Pirmdien, 23. janvārī

16.00 Kuldīgas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 24. janvārī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

12.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 25. janvārī

9.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē. Norises vieta – LPS, Mazā Pils iela 1, Rīga.

11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Latvijas Pašvaldību savienības sarunās ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Norises vieta – LR Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Ceturtdien, 26. janvārī

14.00 Draudzīgā aicinājuma diena Alsungas pamatskolā.

15.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Alsungas Amatu māja, Skolas iela 11a, Alsungas pagastā.  

16.30 Kuldīgas novada domes deputāti tiekas ar aktīvajām Alsungas biedrībām. Norises vieta – Alsungas Amatu mājā, Skolas iela 11a, Alsungas pagastā.  

Piektdien, 27. janvārī

9.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Pelču pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Pelču pagasta pārvaldes ēkā, Pelči, Pelču pag, Kuldīgas nov.

9.00 Kuldīgas novada domes Transporta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" darbiniekiem. Norises vieta – Parka iela 22, Kuldīgā.

18.00 Kuldīgas novada Jaunatne sporta laureāts. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Piltenes ielā 32, Kuldīgā.

Sestdien, 28. janvārī

16.00 Kuldīgas novada pašvaldības projektu konkursa “Darīsim paši” noslēguma pasākums. Norises vieta  - koncertzālē “Klavins Piano”, Kaļķu ielā 16, Kuldīgā.

Līdz 27. janvārim aicinām pieteikt nominantus Kuldīgas novada Gada balvai kultūrā. Pieteikšanās anketa: HTTPS://FORMS.GLE/M2WBI4JMPG4BO3FB7

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam tikai ar maksājumu apliecinošu dokumentu:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, maksājumu apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS