Plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. oktobrim

Plānoto notikumu kalendārs no 24. līdz 30. oktobrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.

Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.

Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

• valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);
• domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);
• valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;
• sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Pirmdien, 24. oktobrī

15.00 Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju tikšanās ar domes vadību. Norises vieta – Kuldīgas novada domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

17.00 publiskā apspriešana atpūtas mājiņu būvniecībai Lidoņu ielā 6, Kuldīgā. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 25. oktobrī

9.30 Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļa tiekas ar Zemessardzes pārstāvjiem par valstu svētku pasākumiem novembrī. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālēm Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

10.00 pagastu pārvalžu vadītāja sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

16.00 SIA “Kuldīgas slimnīcas” valdes locekļa nominācijas komisijas sanāksme. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Trešdien, 26. oktobrī

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vietnieku seminārs. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 27. oktobrī

10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras darbinieku tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada domes lielā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

No 15.00 līdz 19.00 Veselību veicinoša ģimeņu pēcpusdiena. Norises vieta –  Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā

Piektdien, 28. oktobrī

No 9.00 līdz 13.00 konkursa “Kuldīgas uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2022” komisijas locekļu apciemojumi pie izvirzītājiem pretendentiem.

18.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts piedalās LIZDA skolotāju ballē. Norises vieta – Alsungas kultūras namā, Ziedulejas iela 1, Alsungā, Alsungas pag., Kuldīgas nov.

Sestdien, 29. oktobrī

No 20.00 līdz 24.00 Leģendu nakts Pelčos.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS