Policija pastiprinātāk kontrolēs makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanu

Policija pastiprinātāk kontrolēs makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanu

Piektdien, 24. jūlijā, Valsts vides dienesta (VVD) inspektori kopā ar Skrundas novada pašvaldības policistiem apsekoja Ventas upi, īpašu uzmanību vēršot uz vietām, kur lašveidīgo zivju nārsta laikā būtu nepieciešama pastiprināta kontrole.

VVD vecākais inspektors Jānis Sprungevics atzina, ka ir ļoti svarīgi, ka pašvaldība iesaistās upju apsekošanas procesā. Policijas rīcībā esošais aprīkojums palīdzēs pastiprināti kontrolēt vietas, kur nārsta laikā iespējami visvairāk likuma pārkāpumi. Viņš uzsvēra: "Sadarbība ar pašvaldību veiksmīga bijusi arī līdz šim, taču tagad tā būs vēl produktīvāka. Šodienas mērķis bija parādīt vietas, kur iespējams piekļūt upei, kā arī ielaist un izcelt laivu."

Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš teic, ka Valsts zivju fonda projekta ietvaros iegādātais aprīkojums palīdzēšot kontrolēt gan no krasta, gan upes ūdeņos. Darbā tiks izmantota ne tikai laiva un kvadricikls, bet arī drons.

Paldies Valsts vides dienestam un inspektoriem Jānim Sprungevicam un Viesturam Cimermanim par vērtīgo pieredzi un ieteikumiem, kas turpmāk noderēs vides aizsardzības nodrošināšanai Skrundas novadā!

Kā jau zināms, Skrundas novads ir bagāts ar lašupēm un foreļu upēm, un citām ūdenstilpēm, kas ir ļoti nozīmīgas dažādu zivju sugu dzīvotnes un to saglabāšana ir viena no vides aizsardzības prioritātēm.

Zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, kuri zvejas kontrolē izmanto arvien jaunas inovatīvas metodes – novērošanu ar droniem, ūdenstilpju apsekošanu ar eholotēm, termokamerām un nakts redzamības ierīcēm. Tā kā Skrundas novada pašvaldības pienākums ir veikt makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli savā administratīvajā teritorijā, lai stiprinātu pašvaldības policijas spējas operatīvi reaģēt uz saņemtajām ziņām par iespējamiem pārkāpumiem Skrundas novada ūdenstilpēs, ar Valsts zivju fonda atbalstu ir iegādāts jauns aprīkojums, īstenojot projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” Valsts zivju fonda pasākuma "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība" ietvaros.

Projekta rezultātā ir iegādāts speciāls aprīkojums zivju resursu aizsardzības uzlabošanai - laiva ar attiecīgu tās komplektāciju – dzinēju, piekabe, kā arī kvadricikls, ar kuru transportēt laivu, nakts redzamības iekārta un drons, lai būtu iespēja fiksēt pārkāpumus arī no attāluma un diennakts tumšajā laikā.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 605,00 EUR, no kuriem Valsts zivju fonda finansējums ir 17 600,00 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums – 2005,00 EUR.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste