Prieks un lepnums – katram Kuldīgas novada pagastam savs unikāls ģerbonis

Prieks un lepnums – katram Kuldīgas novada pagastam savs unikāls ģerbonis

Kuldīgas novadam ir ar ko lepoties – ar Vārmes pagasta ģerboņa apstiprināšanu, noslēdzies teju divus gadus ilgušais darbs pie deviņu jaunu Kuldīgas novada pagastu ģerboņa izveides.  Šobrīd Kuldīgas novads ir viens no nedaudziem novadiem, kurā katram pagastam un pilsētai ir savs – unikāls, Valsts heraldikā apstiprināts ģerbonis.

“Kuldīgas novadu veido 18 pagasti un 2 pilsētas, katra ar savu unikālu vērtību un raksturu. Ģerboņi ir kā spēka zīmes vienotam Kuldīgas novadam, kas spilgti parāda mūsu krāšņumu un dabas bagātības. Alsungas Suitu sakta, Skrundas vairogs un zobens, Kabiles pagasta sudraba vītols, liepu vainags Vārmei – tās ir mūsu novada vērtības, ar kurām lepojamies,” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Vairākiem novada pagastiem nebija izveidots savs ģerbonis, tādēļ Kuldīgas novada pašvaldība pirms diviem gadiem lēma katram pagastam izveidot savu – unikālo ģerboni. Lai to īstenotu, pašvaldība kopā ar heraldikas mākslinieku Edgaru Simu un pagastu pārvaldi aicināja iedzīvotājus līdzdarboties, iesniedzot idejas un priekšlikumus ģerboņa izveidei. Veidojot ģerboni, pats svarīgākais katram pagastam bija atrast unikalitāti un identitāti. Kā arī ģerbonim jāatbilst heraldikas un mākslas prasībām un jābūt vēsturiski korektam.

Heraldikas speciālists un heraldiskais mākslinieks Edgars Sims ir autors deviņu pagastu – Pelču, Rendas, Ēdoles, Īvandes, Rumbas Rudbāržu, Kabiles, Raņķu un Vārmes  ģerboņiem: “Vēlos no sirds apsveikt visu pagastu iedzīvotājus un novēlēt lietot šos jaunos ģerboņus arī ikdienā, tādējādi iedzīvinot šo simboliku sev visapkārt! Man ir patiess prieks un gandarījums par rezultātu un uzskatu, ka Kuldīgas novads var būt paraugs citiem Latvijas novadiem – mūsu valstī nemaz nav tik daudz novadu, kur visiem pagastiem būtu savi ģerboņi. Kuldīgas novads tāds ir.”

Vārmes pagasta ģerbonī – liepziedu vainags

Valsts heraldikas komisijas sēdē vienbalsīgi apstiprināts Kuldīgas novada Vārmes pagasta ģerbonis, kurā attēlots zaļā laukā sešas izliektas zelta liepas ziedkopas ar seglapām, ziediem un pumpuriem, kārtotas rozetveida vainagā.

Ģerboņa zelta vainags iezīmē dinamiku, atgādinot saules ritējumu, kas allaž ir kustībā. Liepas simbols parādās gan vietējo iedzīvotāju, gan pagasta ciemiņu iecienītajā Liepu Birzī – ar šo vietu Vārmi pazīst visā apkārtnē – te regulāri notiek kultūras pasākumi un svētki. Tāpat Vārmē ir arī 1942. gadā veidotā svētvieta, kura uzstādīta par godu izsūtītajiem. Arī te ir iestādīta liepa, pie kuras katru gadu 25. martā notiek atceres brīdis upuru piemiņai.

Maijā pašvaldība aicināja ikvienu izteikt viedokli, kas būtu jāattēlo Vārmes pagasta ģerbonī, bet jau jūlijā, hibrīda formātā – gan elektroniski, gan klātienē Vārmes pagasta pārvaldes telpās – divu nedēļu garumā norisinājās publiska iedzīvotāju aptauja, balsojot par piedāvātajiem četriem variantiem. Kopumā aptaujā piedalījās 190 cilvēki. Visvairāk balsu saņemts par variantu – Zaļā laukā sešas izliektas zelta liepas ziedkopas ar seglapām, ziediem un pumpuriem, kārtotas rozetveida vainagā – 93 balsis jeb 48,9%.