Reizi mēnesī pieņems apmeklētājus arī Jaunmuižā

Reizi mēnesī pieņems apmeklētājus arī Jaunmuižā

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, no aprīļa Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele katra mēneša pirmajā otrdienā no 16.00 līdz 17.00 pieņems iedzīvotājus klātienē Skrundas pagasta Jaunmuižā, Antuļu bibliotēkas telpās.

Tā būs iespēja Skrundas pagasta iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai saņemt konsultācijas, izteikt ierosinājumus un atrisināt aktuālos jautājumus. Iepriekš pieteikties uz tikšanos nav nepieciešams. Tālrunis informācijai: 29421665.