Rudbāržu pagastā atbilstoši pieprasījumam mainīs pasta nodaļas adresi un darbalaiku

Rudbāržu pagastā atbilstoši pieprasījumam mainīs pasta nodaļas adresi un darbalaiku

Samazinoties pasta pakalpojumu pieprasījumam, no 2023.gada 18.jūlija tiek mainīta Kuldīgas novada Rudbāržu pagasta pasta nodaļas atrašanas vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. No minētā datuma Rudbāržos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu, no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8.00 līdz 9.00 tiks nodrošināti pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 4 – te būs pieejama arī vēstuļu kastīte sūtījumu nosūtīšanai. Ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas darbalaika iedzīvotāji varēs izvēlēties pasta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā pēc pieprasījuma.

Ņemot vērā arvien krītošo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu Rudbāržu pasta nodaļā, pieņemts lēmums mainīt pasta nodaļas atrašanās vietu un darbalaiku, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, no 18.jūlija Rudbāržu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas jaunajā adresē pagasta pārvaldes ēkā Centra ielā 4 iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles – saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Uz jauno adresi tiks pārvietota arī vēstuļu kastīte sūtījumu nosūtīšanai.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus pēc pieprasījuma tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Rudbāržu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem būs iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Rudbāržu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Skrundas pasta nodaļu Ventas ielā 16, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu, no pirmdienad līdz piektdienai, no plkst. 8.00 līdz 18..00 un sestdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Rudbāržu pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2023.gada 18.jūlija tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 20.jūniju.