Rudbāržu pagastā sakārto lauku ceļus

Rudbāržu pagastā sakārto lauku ceļus

Īstenojot Ceļa fonda 4.kārtas projektu veikta autoceļa seguma atjaunošana Rudbāržu pagastā, Sieksātē „ 6282D013 Kalna iela ” no 0,00- 0,515 km. Projekta ietvaros  Kalna ielā noraka grunts uzaugumus, atjaunoja daļēji grāvjus, esošo pamatni stiprināja ar grants šķembu maisījuma, veica ceļa klātnes profilēšana un blīvēšanu .

Būvdarbi norisinājās pēc SIA “SNB projekti” izstrādātā projekta. Būvdarbus veica SIA “ARB 7”.