SIA "Skrundas komunālā saimiecība" informē

SIA

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” informē, ka ar 2021. gada 1. janvāri tiek noteikti maksas pakalpojumi:

  • Ja klientam ikmēneša rēķins tiek sagatavots papīra formātā ar piegādi klienta pastkastē – pakalpojuma maksa par drukāta rēķina saņemšanu EUR 0,61, kurā ietverts PVN ar noteikto likmi.
  • Ja klients vēlēsies ikmēneša rēķinu apmaksāt Skrundas autoostas kasē - pakalpojuma maksa EUR 0,50, kurā ietverts PVN ar noteikto likmi.

Lai samaksa par ikmēneša drukāta rēķina saņemšanu netiktu piemērota, aicinām iedzīvotājus rēķinus saņemt elektroniski. Rēķinu saņemšanu elektroniski iespējams pieteikt rakstot uz e-pastu: pasts@sks.lv vai zvanot pa tālruni 63331258, norādot:

  • vārdu un uzvārdu;
  • adresi;
  • e-pasta adresi.