SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē par siltumenerģijas apgādes tarifa izmaiņām

SIA

Sākot ar 01.09.2018. mainās siltumenerģijas apgādes tarifs Skrundā un Rudbāržu ciemā.

Pamatojoties uz noslēgto dabas gāzes tirdzniecības līgumu ar AS “LATVENERGO” un Skrundas novada domes sēdes protokolu Nr. 11, 2.§,, informējam Skrundas pilsētas un Rudbāržu ciema siltumenerģijas patērētājus, ka:

SILTUMENERĢIJAS APGĀDES TARIFS, SĀKOT AR 01.09.2018.

SKRUNDĀ: 69,37 EUR/MWh

RUDBĀRŽOS: 62,92 EUR/MWh