Skolēni dalās idejās par apkārtējās vides uzlabošanu novadā

Skolēni dalās idejās par apkārtējās vides uzlabošanu novadā

30. septembrī Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece tikās ar Skrundas vidusskolas 10. klases skolēniem un skolotāju Agitu Dēvicu.

Tikšanās vieta bija nedaudz neierasta – skvērs pie Skrundas Mūzikas skolas. Mērķis bija uzklausīt skolēnu idejas un redzējumu par dažādām vietām gan Skrundas pilsētā, gan pagastos.

Kā informēja Skrundas vidusskolas skolotāja Agita Dēvica, saskaņā ar jauno pilnveidoto mācību saturu un pieeju, sākot ar šo mācību gadu 10. klasēm ir priekšmets “Dizains un tehnoloģijas”. Tā ietvaros skolēni apzina vietas novadā, kas ir draudzīgas un nedraudzīgas dažādām iedzīvotāju grupām. Sākotnēji viņi definē problēmu, pēc tam piedāvā savus risinājumus, veidojot skices.

Šīs tikšanās laikā domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicināja skolēnus dalīties savās pārdomās, idejās par dažādām vietām, kur, viņuprāt, būtu nepieciešamas pārmaiņas, uzlabojumi. Skolēni labprāt pastāstīja par savu redzējumu, kā gribētu, lai izskatās Skrundas autoosta, kur varētu veidot mājīgu vietiņu un paredzēt arī dažādas aktivitātes. Viņi norādīja uz autobusu pieturas ēku Kušaiņos, kas ir apzīmēta un nav vizuāli pievilcīga, kā arī tās jumta segums ir bojāts. Skolēni arī paši gatavi līdzdarboties, lai šo vietu uzlabotu.

Kā uzsvēra viens no skolēniem, ceļš, kas iet gar dzelzceļu uz Kušainiem pāri tiltam, tumšajā laikā ir diezgan neomulīgs vietās, kur nav apgaismojuma.

Kā skaistākās vietas jaunieši minēja pilskalnu, jaunizveidoto pirts ēku, pastaigu taku, viņi pauda prieku par to, ka Skrundā ir vietas, kuras gribas parādīt viesiem, jo katra no tām sevī ietver kādu stāstu.

Loreta Robežniece informēja arī par turpmākajiem plāniem, kā uzlabot vietu pie pirtiņas, ceļu remontiem novadā, par taciņu izveidi skvērā pie Skrundas Mūzikas skolas, āra klasi, kas taps pie vidusskolas.

Skolēni ar aizrautību dalījās idejās par to, kādu vēlētos redzēt rododendru parku. Viņuprāt, bez plānotajām taciņām šeit būtu nepieciešams atpūtas stūrītis – ugunskura vieta un galds. Šo ideju viņi gatavi attēlot skicēs, kuras plānots atrādīt tuvākajā laikā.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste