Skrundā un Rudbāržos par centralizēto apkuri maksās mazāk

Skrundā un Rudbāržos par centralizēto apkuri maksās mazāk

Pateicoties valstī pieņemtajam likumam*, iedzīvotāji Kuldīgas novada Skrundā un Rudbāržos, kuru mājokļos apkuri nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, par apkuri šī gada pirmajos četros mēnešos maksās par apmēram trešdaļu mazāk, jo valsts uzņēmumam kompensēs daļu no noteiktā tarifa.

Jau iepriekš vēstīts, ka dažādu iemeslu dēļ visā Eiropas Savienībā ievērojami kāpusi dabasgāzes un arī elektroenerģijas cena. Tas no pērnā gada 1. oktobra būtiski ietekmēja siltumapgādes tarifu Skrundā un Rudbāržos, kur kā kurināmo izmanto dabasgāzi.

Uzņēmums SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pērn rudenī veica cenu aptauju un noslēdza līgumu ar AS “Latvenergo” par dabasgāzes piegādi par cenu, kas bija par 65% augstāka nekā iepriekš, tāpēc vajadzēja pārskatīt tarifu.

No 1. oktobra centralizētās siltumapgādes tarifs Rudbāžos ir 89,98 EUR/MWh, bet Skrundā – 97,28 EUR/MWh. Valsts noteikusi, ka kompensācijas saņems tie centralizētās siltumapgādes uzņēmumi, kuriem siltumenerģijas cena pārsniedz 68 EUR/MWh bez PVN (12%), sedzot starpību.

Iedzīvotājiem šim valsts atbalstam nav jāpiesakās – uzņēmums SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” samazinājumu norādīs rēķinā.

*Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, pieņemts 2022. gada 29. janvārī  https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums