Skrundas novada aktualitātes no 1. līdz 7. jūnijam

Skrundas novada aktualitātes no 1. līdz 7. jūnijam

1. jūnijs, pirmdiena

 • Skrundas novada aprūpes namā “Valtaiķi” tiks sumināta simtgadniece.
 • Skrundas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”, kura ietvaros finansiāli tiks atbalstītas iedzīvotāju idejas, kuras paredz uzlabot un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi. Projektu pieteikumus var iesniegt no 1. līdz 19. jūnijam pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11, Skrundā, vai parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu nosūtot uz  e-pastu dome@skrunda.lv. Sīkāka informācija www.skrunda.lv.
 • No 1. līdz 5. jūnijam Skrundas jauniešu centrā taisīsim ziepes.

2. jūnijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

3. jūnijs, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā pavasara pikniks.

6. jūnijs, sestdiena

 • Plkst. 11.00 auto/foto orientēšanās sacensības pa Skrundas novadu. Sīkāka informācija www.skrunda.lv vai zvanot pa tālr. 28327883, 26121374.

Citas ziņas:

 • Skrundas tirgus laukuma paviljonā izvietoti Skrundas Mākslas studijas darbi. Aicinām nepaiet garām un apskatīt nelielo izstādi.
 • Pie Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” sākušies stāvlaukuma izbūves darbi. Aicinām autovadītājus ievērot uz būvdarbu laiku izvietotās ceļazīmes.
 • No 15. jūnija līdz 20. jūlijam fotoorientēšanās ar uzdevumiem “Esi vērīgs Nīkrāces pagastā!”. Sīkāka informācija būs pieejama no 15. jūnija Nīkrāces Atpūtas centra Facebook lapā.

 

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un, ja nepieciešama palīdzība, sazināties ar pašvaldības iestādēm:

 • Ja esi atgriezies no ārzemēm un nepieciešama palīdzība ar pašizolāciju vai atrodoties pašizolācijā, nepieciešama pārtikas un pirmās nepieciešamības produktu piegāde, sazinies ar Skrundas novada Sociālo dienestu, zvanot 63331296.
 • Ja esi inficējies un no slimnīcas nav iespēju nokļūt mājās, lai turpinātu ārstēšanos dzīvesvietā, sazinies ar Pašvaldības policiju 63331154, 29106501, 29446270.
 • Lai saņemtu konsultāciju par pašvaldības un valsts pakalpojumu saņemšanu, zvani klientu apkalpošanas centram pa tālr. 63331555, 66954849. Sazinies ar VPVKAC arī gadījumā, ja nav internetbankas un nepieciešams saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, kā arī iesniegt slimības lapu.
 • Par dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju aicinām sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu 63350453, 25611098.
 • Aicinām sazināties ar pašvaldības kasi, ja nepieciešams veikt maksājumu un nav iespēju izmantot internetbanku. Tālr. 63350459.

 

Aicinām iedzīvotājus ar pašvaldību un tās iestādēm sazināties attālināti, zvanot, rakstot e-pastā vai ar pasta starpniecību. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams arī atstāt pasta kastītēs pie iestāžu ēkām.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808