Skrundas novada aktualitātes no 16. līdz 22. novembrim

Skrundas novada aktualitātes no 16. līdz 22. novembrim

17. novembris, otrdiena

  • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  • Plkst. 18.00 Skrundas novada pašvaldības Facebook kontā un Skrundas TV Facebook un YouTube kontos aicinām noskatīties grupas “Baritoni” tiešraides koncertu un domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces svētku uzrunu un sveicienu Goda balvu un Pateicības rakstu saņēmējiem.

18. novembris, trešdiena

  • No plkst. 17.00 līdz 21.00 aicinām izstaigāt un pakavēties izgaismotajās vietās Skrundā – pie Skrundas vidusskolas, kultūras nama, Skrundas estrādes un pastaigu takas galā pie lielā karoga. Tradicionāli aicinām nolikt svecītes ar labo domu pie Skrundas ev.lut. baznīcas.

19. novembris, ceturtdiena

  • Plkst. 8.00 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.
  • Skrundā, Kuldīgas ielā 4, būs pieejams mamogrāfs. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - 2,85 EUR. PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55 (LŪGUMS IEPRIEKŠ SAGATAVOT PERSONAS KODU UN TĀLRUŅA NUMURU)

21. novembris, sestdiena

  • Nenotiks plānotais novusa turnīrs Nīkrācē.
  • Plkst. 15.00 Raņķu pagasta kapsētās mirušo piemiņai iedegsim svecītes.
  • Plkst. 16.00 svecīšu vakars Skrundas pilsētas Sila kapsētā.
  • Plkst. 17.00 svecīšu vakars Skrundas pilsētas Baznīcas kapsētā.
  • Mirušo piemiņas diena Nīkrāces pagasta kapsētās.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808