Skrundas novada aktualitātes no 17. līdz 23. maijam

Skrundas novada aktualitātes no 17. līdz 23. maijam

Skrundas novada pašvaldība un iestādes turpina strādāt attālināti. Aicinām sazināties telefoniski un iepriekš vienoties par vizītes laiku vai izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pakalpojumu pieteikšanai aicinām izmantot www.latvija.lv iespējas.

 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs strādās otrdienās un ceturtdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis saziņai: 63331555, 66954849, e-pasts: dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
 • Skrundas pilsētas un pagastu kases strādās trešdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis Skrundā: 63350459, Raņķos: 63354357, Nīkrācē: 63354554, Rudbāržos: 29171535.
 • Bibliotēkas turpinās nodrošināt grāmatu izsniegšanu klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.
 • Ar pagastu pārvaldēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Būvvaldi un pašvaldības policiju, kā arī citiem pašvaldības speciālistiem aicinām primāri sazināties telefoniski.
 • Plašāka informācija un kontakttālruņi atrodami Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.

18. maijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

19. maijs, trešdiena

 • Plkst. 18.00 veselību veicinoša vingrošana Skrundas vidusskolas stadionā. Paralēli iespējama pieslēgšanās tiešsaistes platformā Messenger Room. Pieteikšanās pa tālruni 26161749. Dalība ir bez maksas.

20. maijs, ceturtdiena

 • Plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde ZOOM tiešsaistes platformā.

21. maijs, sestdiena

 • Lielgabarīta atkritumu pieņemšana Skrundas novada pagastos un pilsētā:
 1. Ciecere, Cieceres iela pie Cieceres ielas 2A
 2. Kušaiņi, Kušaiņu iela 4
 3. Jaunmuiža, Skolas iela 5
 4. Raņķi, Ventas iela 9A (pie vecās katlumājas)
 5. Smilgas, Lielās ielas un Smilgu ceļa krustojums
 6. Rudbārži, Dārza iela “Mazdārziņi pie ūdenstorņa”
 7. Sieksāte, “Sieksātes pagasta nams”
 8. Dzelda, “Dzeldas centrs”
 9. Lēnu centrā pie drupām
 10. Skrunda, Vakara ielā 5A (lapu laukums) no plkst. 9.00-18.00,
 • Plkst. 11.00 Skrundas bērnu bibliotēkā jaunāko grāmatu apskats.

22. maijs, sestdiena

 • Lielgabarīta atkritumu pieņemšana Skrundas pilsētā Vakara ielā 5A (lapu laukums) no plkst. 9.00-13.00.

Citas ziņas:

 • No 15. līdz 30. esi aktīvs un Rudbāržu parkā meklē izvietotas 10 zīmes, nofotografējies pie tām, pa ceļam salasi dabas dotus materiālus un galapunktā no tiem kaut ko izveido. Dalies ar saviem foto savā Facebook profilā, pievienojot klāt tēmturi #Rudbāržupagasts. Varbūt tieši tu būsi tas, kurš tiks pie pārsteiguma dāvaniņas. Sīkāka informācija būs pieejama Rudbāržu pagasta Facebook lapā.
 • No 5. līdz 31. maijam Rudbāržu bibliotēkā skatāma izstāde ,,Nīkrāces skati cauri gadalaikiem". Ingas Ezerietes darbi - fotogrāfijas pārnestas uz koka.
 • Līdz 31. maijam Nīkrāces bibliotēkā Māra Mihailova izstāde “Putni”.
 • No 20. līdz 31. maijam Skrundas pilsētas bibliotēkā izstāde “Omulīgi mirklīši kopā ar publicistu un rakstnieku Ēriku Hānbergu”. Literatūras izstāde iepazīstina ar jaunāko autora daiļradē.
 • Līdz maija beigām Raņķu bibliotēkā skatāma Valdas Zariņas fotogrāfiju izstāde.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808