Skrundas novada aktualitātes no 27. aprīļa līdz 4. maijam

Skrundas novada aktualitātes no 27. aprīļa līdz 4. maijam

27. aprīlis, otrdiena

Informējam, ka Skrundas novada svētki šogad tiek plānoti vasarā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo situācija var mainīties atkarībā no norisēm valstī.

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

30. aprīlis, ceturtdiena

 • Plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes sēde.

Vecāki aicināti saņemt kuponus pārtikas iegādei, vēršoties Skrundas novada izglītības iestādēs. Kuponi paredzēti visiem bērniem, kas ir deklarēti Skrundas novadā un mācās Skrundas novada izglītības iestādēs, sākot no piecgadīgo grupas līdz 12. klasei.

Kuponus pārtikas iegādei var izmantot:

 1. Veikalā Jumis, Skrundā (SIA "P ARVI"), - izmanto visu kupona summu vienā reizē;
 2. Veikalā Elvi, Skrundā (SIA "VITA mārkets") – izmanto visu kupona summu vienā reizē;
 3. Veikalā Elva, Dzeldā, Nīkrāces pagastā (I/U "ELVA") – pēc vienošanās iespējama kupona vērtības pakāpeniska izmantošana;
 4. Veikalā Gundega, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā (SIA "VENDONA") – pēc vienošanās iespējama kupona vērtības pakāpeniska izmantošana;
 5. SIA EŽI 2 veikalā Jaunmuižā (SIA "EŽI 2") – pēc vienošanās iespējama kupona vērtības pakāpeniska izmantošana;
 6. Skrundas vidusskolas ēdnīcā (SIA "CEPLIŅI") - pēc vienošanās iespējama kupona vērtības pakāpeniska izmantošana pusdienu vai pārtikas iegādei;
 7. Lielveikalā Skrunda, Skrundā (SIA "PĀRSA") – izmanto visu kupona summu vienā reizē.
 8. SIA "Inita" veikalā Ciecerē (SIA "Inita")  iespējama kupona vērtības pakāpeniska izmantošana.

Izvēlieties, kurā tirdzniecības vietā izmantot kuponu (visu viena kupona summu izmanto vienā tirdzniecības vietā).

Par kuponiem nav iespējams iegādāties enerģijas dzērienus, alkoholiskos dzērienus, tajā skaitā alu, tabakas izstrādājumus, elektropreces, higiēnas preces, mājdzīvnieku barību, saimniecības preces.

Informācija vecākiem par pārtikas pakām

Pārtikas pakas  saņems arī pašvaldībā  dzīvesvietu deklarējušie maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri mācās 5.-9. klasē.

Skolēniem un vecākiem pieejamas psihologa konsultācijas

 • Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.
 • Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izmantot Skrundas novada psiholoģes Līksmas Puķīnas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas ārkārtas situācijā  skolēniem un viņu vecākiem. Zvanīt var darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 un vienoties par konsultācijas laiku un veidu. Tālr. 26179227.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un, ja nepieciešama palīdzība, sazināties ar pašvaldības iestādēm:

 • Ja esi atgriezies no ārzemēm un nepieciešama palīdzība ar pašizolāciju vai atrodoties pašizolācijā, nepieciešama pārtikas un pirmās nepieciešamības produktu piegāde, sazinies ar Skrundas novada Sociālo dienestu, zvanot 63331296.
 • Ja esi inficējies un no slimnīcas nav iespēju nokļūt mājās, lai turpinātu ārstēšanos dzīvesvietā, sazinies ar Pašvaldības policiju 63331154, 29106501, 29446270.
 • Lai saņemtu konsultāciju par pašvaldības un valsts pakalpojumu saņemšanu, zvani klientu apkalpošanas centram pa tālr. 63331555, 66954849. Sazinies ar VPVKAC arī gadījumā, ja nav internetbankas un nepieciešams saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, kā arī iesniegt slimības lapu.
 • Par dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju aicinām sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu 63350453, 25611098.
 • Daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimenes varēs saņemt pārtikas pakas, par kuru piegādi sazināsies Sociālais dienests.
 • Sazinoties ar Skrundas novada bibliotēkām iespējams pasūtīt grāmatas un saņemt tās dzīvesvietā.
 • Aicinām sazināties ar pašvaldības kasi, ja nepieciešams veikt maksājumu un nav iespēju izmantot internetbanku. Tālr. 63350459.
 • Laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni atrodas mājās, aicinām īpaši rūpēties par viņu drošību un labsajūtu, un nekavējoties ziņot Bāriņtiesai, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, bet ārpus Bāriņtiesas darba laika Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110, ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība un dzīvība.

 

Aicinām iedzīvotājus ar pašvaldību un tās iestādēm sazināties attālināti, zvanot, rakstot e-pastā vai ar pasta starpniecību. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams arī atstāt pasta kastītēs pie iestāžu ēkām.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808