Skrundas novadā deklarētajiem bērniem arī 2020. gadā bezmaksas vakcīna pret ērču encefalītu

Skrundas novadā deklarētajiem bērniem arī 2020. gadā bezmaksas vakcīna pret ērču encefalītu

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - Centrs) informē, ka katru gadu valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu noteikta Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). 

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecumam sasniegšanai:

„23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija”.

Informējam, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2015. – 2019. gadā, Centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2020. gadā (1. pielikums). Sakarā ar saslimstības samazināšanos Kocēnu novadā 2020. gadā paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote) vai balstvakcinācija bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.

Lai nodrošinātu Jūsu novadā deklarēto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, kā arī racionālu valsts iepirktās vakcīnas izmantošanu, lūdzam Jūsu pašvaldību iespēju robežās iesaistīties iedzīvotāju informēšanā par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, īpaši pievēršot uzmanību riska ģimenēm un ģimenēm, kuras dzīvo attālā novada teritorijā.

Vienlaikus informējam, ka detalizēta informācija par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir nosūtīta ģimenes ārstiem.