Skrundas novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas locekli Nīkrāces pagastā

Skrundas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz amatu Bāriņtiesas loceklis (Nīkrāces pagastā). Mēnešalga 543,00 EUR.

Galvenie darba pienākumi:

 • Piedalīties Bāriņtiesas sēdēs un pieņemt lēmumus.
 • Organizēt apmeklētāju pieņemšanu Nīkrāces bāriņtiesā.
 • Aizstāvēt bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.
 • Izšķirt vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos.
 • Izvērtēt personas vai ģimenes atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanai, risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus.
 • Sadarboties ar citiem Bāriņtiesas locekļiem un citām Bāriņtiesām.
 • Ievērot konfidencialitāti informācijā par apmeklētājiem un iestādi.
 • Ievērot savstarpējas kultūras, ētikas un uzvedības normas.
 • Plānot un koordinēt savu darbu.

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība “Bāriņtiesas likums” 10. panta prasībām,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • plānot un organizēt savu  darbu, spēja darboties komandā, augsta atbildības sajūta, vēlme uzņemties iniciatīvu,
 • prasme strādāt ar mūsdienu sakaru un informācijas līdzekļiem.

Mēs Jums piedāvājam:

 • patstāvīgu, atbildīgu un dinamisku darbu,
 • mūsdienīgus darba apstākļus
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
 • dzīvojamo platību speciālistam.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • CV;
 • izglītības dokumentu kopijas, papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (ja tādas ir).

Pretendentiem pieteikties līdz š.g. 22. oktobrim (ieskaitot), sūtot nolikumā norādītos dokumentus: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326 vai uz e-pastu: dome@skrunda.lv .

Sīkāka informācija pa tālruni: 63321298, 28306821 (Antra Eisaka, Bāriņtiesas priekšsēdētāja).