Skrundas novada pašvaldība ģimeņu pasākumam Rīgas pilī bija izvirzījusi Behmaņu ģimeni

Skrundas novada pašvaldība ģimeņu pasākumam Rīgas pilī bija izvirzījusi Behmaņu ģimeni

Š.g. oktobrī Latvijas Valsts prezidenta kanceleja aicināja Kurzemes reģiona pašvaldības izvirzīt aktīvu un radošu daudzbērnu ģimeni vai iedvesmojošu remigrantu ģimeni, kura pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezusies uz dzīvi Latvijā.

2017. gadā svinīgajam Ziemassvētku pasākumam tika izvirzītas ģimenes no Aizputes, Alsungas, Dundagas un Durbes novadiem, 2018. gadā – no Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga un Nīcas novadiem, savukārt 2019. gadā – no Pāvilostas, Priekules, Rojas un Saldus novadiem.

Šogad kārta bija pienākusi Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils pašvaldībām. Skrundas novada pašvaldība pasākumam izvirzīja Behmaņu ģimeni, kuras stāsts iedvesmo un ir apliecinājums tam, ka ar gribasspēku un ticību savam sapnim ir iespējams sasniegt mērķi. Šī ģimene ir apliecinājums dzimtenes mīlestībai, tam, ka jāklausa savai sirdij, jādara tas, ko mīli. Viņi ir ļoti aktīvi un iesaistās projektos un aktivitātēs, veicinot arī Skrundas novada atpazīstamību. Ģimene pagājušajā gadā ir saņēmusi Skrundas novada pašvaldības Pateicības rakstu par sabiedrības saliedētības veicināšanu, piedaloties dažādos pasākumos kā brīvprātīgie, par atbalstu remigrējušajām ģimenēm, veicinot to iejušanos sabiedrībā, par Skrundas novada vārda un permakultūras saimniekošanas iespēju popularizēšanu, par cilvēku izglītošanu par videi draudzīgāku saimniekošanu lauku vidē.

Behmaņu ģimene Anglijā pavadījusi deviņus gadus un atgriešanos Latvijā uzskata par savu labāko lēmumu. Lai atgrieztos, ģimenei bija jāatrod sava mājvieta, kas izrādījās īsts izaicinājums. Turklāt, kad tā tika atrasta, tajā nebija elektrības. Noskaidrojot, ka elektrības ierīkošana izmaksātu ap 60 000 eiro, viņi saprata, ka ir jāmeklē alternatīvi risinājumi, un šobrīd elektrību nodrošina ar saules paneļiem.

“Katram cilvēkam tā ir iekšējā sajūta, kam viņš jūtas piederīgs. Es noteikti jūtos kā latviete. Šeit ir manas mājas, mana zeme, mana vieta. Pavisam noteikti,” teic Eva. Viņa atzīst, ka tad “kad tu iztēlojies, kā te BŪS nevis to, kā ir tagad, tad ir vieglāk, tas virza uz priekšu un ir motivācija”.

Viņi atzīst, ka katram cilvēkam pašam ir jāvēlas atgriezties, tad atradīs gan, kur dzīvot, gan darbu, gan visu pārējo. Eva aicina sekot savam sapnim, jo tikai tad to iespējams sasniegt, un rezultāts būs fantastisks.

Atgriezušies savā dzimtajā pusē, viņi ārkārtīgi novērtē lauku mieru un klusumu, atzīstot, ka tas ir labākais, ko var dot saviem bērniem – lauku svaigais gaiss, pašu audzēti dārzeņi.

Ik gadu nominētās ģimenes tika aicinātas pulcēties Rīgas pilī, lai kopā ar Valsts prezidentu iedegtu Ziemassvētku egli, taču šogad, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, šis svinīgais pasākums izpalika. Tomēr Valsts prezidenta kanceleja ar Skrundas novada pašvaldības starpniecību nosūtīja ģimenei sagatavotas dāvanas un sirsnīgus sveicienus.

Behmaņu ģimene

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste