Skrundas novada pašvaldības policijai aprit 10 gadi

Skrundas novada pašvaldības policijai aprit 10 gadi

Pirms desmit gadiem, 28. aprīļa domes sēdē, deputāti lēma par Skrundas novada pašvaldības policijas izveidi un noteica 1 štata vienību – policijas inspektors.

Par tās pirmo vadītāju tika izvēlēts Guntis Putniņš. Uzsākot darba pienākumu izpildi, viņš uzsvēra to, cik svarīga ir sadarbība, piemēram, ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts policiju un citām iestādēm. Viņš atzina: “Skrundā pašvaldības policija iepriekš nav bijusi, tādēļ viss jādara no jauna. Drošību un kārtību vislabāk varam panākt visi kopā, sadarbojoties.”

Šobrīd Skrundas novadā sabiedrisko kārtību uzrauga divi pašvaldības policijas darbinieki – vecākais inspektors Andis Doniņš un inspektors Aleksandrs Demčenko.

Apaļajā jubilejā pateicības par ieguldīto darbu pašvaldības policijas izveidē un attīstībā pasniedza Guntim Putniņam, kā arī Normundam Eihem, Ģirtam Miksonam, Andim Doniņam un Aleksandram Demčenko.

Guntis Putniņš šajā dienā pauda gandarījumu par to, ka bijusi iespēja dibināt un attīstīt Kuldīgas un Skrundas novada pašvaldības policiju. "Pašvaldības policija veidota ar mērķi kontrolēt novada saistošo noteikumu ievērošanu un, lai atbalstītu valsts policiju sabiedriskās kārtības uzraudzībā. Šobrīd pašvaldības policija kļuvusi par patstāvīgu spēku, kurš nodrošina kārtību un drošību visā novadā. Gribu novēlēt kolēģiem izturību, veselību un iedzīvotāju atbalstu viņu ikdienas darbā!."

Viens no ilggadējiem, nu jau bijušajiem, pašvaldības policijas darbiniekiem Normunds Eihe teic, ka liels atbalsts bijis visi pašvaldības kolēģi, bijis prieks strādāt vienā komandā.

Ģirts Miksons Skrundas novada pašvaldības policijā nostrādājis četrus ar pusi gadus. Arī viņš atzina, ka svarīgs bijis kolēģu atbalsts. Viņš par šo laiku teic, ka notikumu bijis ļoti daudz un bija patiešām prieks par iespēju strādāt kopā ar lieliskiem kolēģiem, kopā rūpējoties par kārtību Skrundas novadā.

Aleksandrs Demčenko kolektīvam pievienojās salīdzinoši nesen – pirms nedaudz vairāk kā gada. Iepriekš jau darbojies policijas struktūrā, līdz ar to iestrādāties nebija grūti. Viņš stāsta: “Atmiņā nāk pirmie mēneši pašvaldības policijas inspektora amatā, kas vienlaikus sakrita ar pandēmijas sākumu, kad bija cītīgi jāskaidro cilvēkiem, kas ir atļauts un kas ne. Ļoti novērtēju to kopīguma sajūtu, kas valdīja un valda Skrundas novada pašvaldības kolektīvā.”

Andis Doniņš Skrundas novada pašvaldības policijā strādā jau septīto gadu un šobrīd ir vecākais inspektors. Notikumu bijis daudz un dažādi, taču visspilgtāk atmiņā esot palicis tas, kā pirms vairākiem gadiem no neaizvērtas akas izcēlis 10 ežus. “Domāju, ka šo gadījumu atceras daudzi, arī bijušie kolēģi,” viņš smej.

A. Doniņš uzsver, ka šogad jāturpina darbs pie videonovērošanas sistēmas paplašināšanas. Viņš norāda: “Līdz 2021. gada 15. aprīlim Skrundas pilsētā un novadā ir izvietotas piecas jaunas videonovērošanas kameras, līdz ar to mūsu videonovērošanas kameru skaits jau sasniedzis 40 vienības, bet pie sasniegtā nedomājam apstāties.”

Andis Doniņš stāsta, ka iepriekš ir sekmīgi startēts dažādos projektos, līdz ar to ir izdevies ievērojami modernizēt materiālo bāzi. “Mūsu rīcībā ir motorlaiva ar motoru, lai uzraudzītu dabas resursu aizsardzību, kvadricikls, dažāda veida pārvietojamās kameras, drons utt. Pašreiz arī gatavojamies paredzētajai teritoriālajai reformai, kuras rezultātā nonākam Kuldīgas pakļautībā. Mēģinām atrast pareizāko darba modeli, lai Skrunda nepaliktu bez pašvaldības policijas.”

Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Aivita Staņeviča