Skrundas novada pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 9. novembra līdz 6. decembrim

Skrundas novada pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 9. novembra līdz 6. decembrim

No 9. novembra līdz 6. decembrim Skrundas novada pašvaldība un iestādes pakalpojumus nodrošinās attālināti. Aicinām iedzīvotājus sazināties pa tālruņiem, e-pastā, nosūtot dokumentus pa pastu vai atstājot tos pie iestādēm izvietotajās pastkastītēs.

 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs klātienē pieņems tikai tos apmeklētājus, kuriem nav elektroniskā paraksta un autentifikācijas rīku (internetbankas). Tālrunis informācijai: 63331555, 66954849, e-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv; dome@skrunda.lv. Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda.

Pakalpojumu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Iedzīvotāji aicināti sazināties pa tālruni, e-pastā vai, izmantojot pasta starpniecību.

 • Raņķu pakalpojumu pārvalde – tālr. 28319185, e-pasts ranki@skrunda.lv;
 • Rudbāržu pakalpojumu pārvalde – tālr. 26318119, e-pasts rudbarzi@skrunda.lv;
 • Nīkrāces pakalpojumu pārvalde – tālr. 26665663, e-pasts nikrace@skrunda.lv.

Kase Skrundā un pagastos:

 • Raņķos aicinām iepriekš sazināties ar kasieri pa tālr. 63354357, 28319185;
 • Nīkrācē kase darbosies no 9. līdz 13. novembrim, 16., 23. un 30. novembrī. Aicinām iepriekš sazināties pa tālr. 63354554;
 • Rudbāržos aicinām iepriekš sazināties ar kasieri pa tālr. 29171535.
 • Kase Skrundā strādās 9., 12., 16., 23. un 30. novembrī no plkst. 9.00-14.00. Aicinām ar kasieri sazināties iepriekš pa tālr. 63350459 vai e-pastā inga.gramatvede@skrunda.lv.

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa klātienē veiks neatliekamās funkcijas - miršanas fakta reģistrāciju un dzimšanas fakta reģistrāciju.

Informācija un konsultācijas telefoniski vai rakstot e-pastā:

 • Skrundas jauniešu centrā ar iepriekšēju pieteikšanos darbojas tikai klašu bērni, vai arī piesakoties individuāli.
 • Bāriņtiesa - klientu apkalpošana tiks nodrošināta elektroniski un telefoniski. Izņēmuma gadījumā (krīzes situācija) iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Tālr. 63331298, e-pasts barintiesa@skrunda.lv. Nīkrācē, tālr. 29378621, Rudbāržos, tālr. 22008707, Raņķos, tālr. 29120388.
 • Veselības un sociālās aprūpes centrs un aprūpes nams “Valtaiķi” apmeklētājiem slēgti. Paciņas tuviniekiem var nodot, iepriekš sazinoties ar iestādi.
 • Skrundas novada Pašvaldības policija - par konstatētajiem pārkāpumiem var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv  vai pa tālruni:
 • 63331154, 29106501;
 • Steidzamos gadījumos zvanīt visu diennakti:  110.
 • Personu, kurām piemērots drošības līdzeklis "Policijas kontrole" vai "Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē", pieņemšana, iepriekš sazinoties ar pašvaldības policiju.
 • Skrundas kultūras namā uzturēties aizliegts, izņemot gadījumu, kad nepieciešams apmainīt grāmatas bibliotēkā.
 • Skrundas novada bibliotēkas. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā, telpā uzturēties drīkst maksimums 30 minūtes. Lasītavas pakalpojumi nav pieejami. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā. Sestdienās, svētdienās bibliotēkas slēgtas.

Skrundas novada bibliotēku kontakti:

 • SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas – tālr. 63331258, e-pasts pasts@sks.lv. Darbinieki pie klientiem izbrauc tikai, ja ir avārijas situācija.
 • Skrundas autoosta strādā ierastajā režīmā. Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.
 • Skrundas tirgus turpina darbu. Apmeklējot tirgu, obligāti jāizmanto sejas maska, kā arī jāievēro 2 m distance no pārējiem pircējiem.
 • Būvvalde - apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni  63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.