Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 23. līdz 29. jūlijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 23. līdz 29. jūlijam

23. jūlijs, pirmdiena

 • No 1. jūlija līdz 10. augustam Skrundā un pagastos tiks veikti ielu apgaismojuma tehniskās apkopes darbi, apgaismojums tiks izslēgts visos pagastos un Skrundas pilsētā (izņemot A9 un tai pieguļošo ielu apgaismojumu). Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
 • Bibliotēku vadītāju atvaļinājuma laikā no 2. jūlija līdz 3. augustam slēgtas Raņķu un Antuļu bibliotēkas.
 • No 16. jūlija Nīkrāces bibliotēkā skatāma bērnu zīmējumu izstāde “Dāvana manam pagastam”.
 • No pirmdienas, 23. jūlija, līdz piektdienai, 29. jūlijam, Kuldīgas sporta skolas diennakts nometne bērniem “Īvande-2018”. Pieteikties pa tālr. 29284087 (Rudīte Kronlaka).

24. jūlijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

25. jūlijs, trešdiena

 • Plkst. 20.00 Raņķos, Sudmalnieku birzī, Snēpeles amatierteātra izrāde “Kartupeļu talka”. Ieeja bez maksas. AFIŠA

26. jūlijs, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes sēde.

28. jūlijs, sestdiena

 • No plkst. 10.00 Dzeldā būs Nīkrāces dzimšanas diena “Nīkrācei – 765”. Pasākumi visas dienas garumā, vakarā balle kopā ar “DUETU SANDRA”. Ieeja – 3.00 EUR. AFIŠA
 • Plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks draugu sacensības pludmales volejbolā 2:2. Sacensību vecuma grupas: 1. grupa - zēni 11-13 gadi, meitenes 11-13 gadi; 2. grupa – jaunieši 14-18 gadi, jaunietes 14-18 gadi; 3. grupa - vīrieši 19+ gadi, sievietes 19+ gadi. AFIŠA
 • Plkst. 12.30 Dzeldā pie Nīkrāces atpūtas centra foto orientēšanās sacensības “Vai tu pazīsti Nīkrāci?” AFIŠA
 • Plkst. 13.00 Sieksātes pamatskolā būs Sieksātes pamatskolas absolventu, skolēnu, bijušo skolotāju, darbinieku salidojums. AFIŠA
 • Kapu svētki Lēnu Romas katoļu draudzes baznīcas kapos. Plkst. 14.00 – dievkalpojums baznīcā, plkst. 15.00 – kapu svētki kapsētā.
 • Plkst. 22.00 Raņķos, aiz estrādes Ventas abos krastos un uz plosta būs nakts noskaņu koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”. Ieeja bez maksas. AFIŠA

Citas ziņas:

 • Skrundas vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē. Dokumentu pieņemšana līdz 20. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Vidusskola piedāvā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas, vidējās izglītības programmā iespēja izvēlēties humanitārā un sociālā virziena programmu, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “Valsts aizsardzības mācība”. Skola piedāvā arī JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu, komercizglītības projektu “Esi līderis!”, no 18 gadiem iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Sīkāka informācija pa tālruni 63331287.
 • No 30. jūlija līdz 3. augustam Skrundā radošās darbnīcas bērniem “Vasaras skoliņa”. Organizē biedrība “Ventas krasti”, tālr. 29427990 (Inese Ivāne).
 • No 1. līdz 7. augustam Nīkrācē radošās darbnīcas bērniem “Iepazīsti un izzini Nīkrāces pagastu!”. Organizē biedrība “Nīkrācnieki”, tālr. 26665663 (Ilona Rītiņa).
 • No 6. līdz 10. augustam Skrundā radošās darbnīcas bērniem “Skrundas ziķeris”. Organizē biedrība “Soma”, tālr. 26353621 (Iveta Labunska).
 • No 13. līdz 17. augustam Skrundā, Raņķos, Nīkrācē, Rudbāržos un Jaunmuižā norisināsies veselības nometnītes bērniem. Sīkāka informācija mājaslapā www.skrunda.lv sadaļā Kalendārs.

Kapu svētki Skrundas novada kapsētās:

Lēnu Romas katoļu draudzes baznīcas kapos

28. jūlijs

14.00 – dievkalpojums baznīcā

15.00 – kapu svētki kapsētā

Rudbāržu pagasta kapsētās

5. augusts

13.00 – Sprīžu kapos

14.00 – Vecsieksātes kapos

15.00 – Bākūžu kapos

Skrundas pagasta kapsētās

11. augusts

11.00 – Pastaru kapos

12.00 – Klūgu kapos

12. augusts

15.00 – Dobeļu kapos

16.00 – Vadžu kapos

Skrundas pilsētas kapsētās

11. augusts

13.00 – Sila kapos

14.00 – Baznīcas kapos

Raņķu pagasta kapsētās

12. augusts

12.00 – Irbes kapos

13.00 – Priednieku kapos

 

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Sandris Kuzmickis, Skrundas novada pašvaldības IT administrators

E-pasts: sandris.kuzmickis@skrunda.lv

Tālrunis: 26119570