Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 26. augusta līdz 2. septembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 26. augusta līdz 2. septembrim

26. augusts, pirmdiena

Līdz 26. augusta līdz 6. septembrim Skrundas jauniešu centrā grāmatu vākošanas darbnīcas.

27. augusts, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā “English time”.

28. augusts, trešdiena

 • Skrundas novada pensionāri dodas Sociālā dienesta organizētā ekskursijā uz Talsu un Dundagas novadu skaistākajām vietām.
 • Plkst. 14.00 viesu namā “Kamenes” notiks jauniešu sporta spēles.

29. augusts, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.

31. augusts, sestdiena

 • Plkst. 22.00 Skrundas estrādē vasaras noslēguma zaļumballe kopā ar grupu “Līdzsvars”. Ieeja 5 EUR.

2. septembris, pirmdiena

Mācību gada sākums Skrundas novada izglītības iestādēs:

 • Skrundas vidusskolā – ierašanās plkst. 8.30, svinīgais pasākums pie skolas plkst. 9.00.
 • Nīkrāces pamatskolā plkst. 10.00 – pie skolas.
 • PII “Liepziediņš” Jaunmuižā svinīgais pasākums plkst. 9.00, Rudbāržos – plkst. 11.00.
 • Skrundas Mūzikas skola aicina uz mācību gada sākuma pasākumu kultūras namā plkst. 14.00.

Citas ziņas:

 • No 26. līdz 30. augustam Skrundā viesosies Eiropas brīvprātīgie jaunieši no Aizputes.
 • No 15. augusta līdz 10. septembrim audzēkņu uzņemšana Mākslas studijā. Sīkāka informācija pa tālr. 29581537.
 • Skrundas Bērnu bibliotēkā no 1. jūnija aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties lasīšanas maratonā „Vasaras grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas grāmatas un aizpildi darba burtnīcu! Par to tu uzreiz saņemsi balviņu no bibliotekāres, bet septembrī atbilstošu vērtējumu no savas skolotājas. Gaidīsim!

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808