Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 27. maija līdz 2. jūnijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 27. maija līdz 2. jūnijam

27. maijs, pirmdiena

 • No plkst. 17.00 līdz 18.00 Skrundas Mūzikas skolā uzņemšanas eksāmeni klavieru, ģitāras, vijoles, pūšaminstrumentu un sagatavošanas klasē.
 • No 27. maija līdz 2. jūnijam Veselības nedēļas pasākumi Rudbāržu un Nīkrāces pagastos. Šajā dienā plkst. 10.00 Nīkrācē visās iestādēs “Vingrojam kopā”.

28. maijs, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 15.00 Veselības nedēļās ietvaros pie Nīkrāces Atpūtas centra “Nūjojam kopā”.
 • Plkst. 17.00 Skrundas vidusskolā sapulce topošo pirmsskolas izglītības grupiņas (sešgadnieku) audzēkņu vecākiem.
 • No plkst. 17.00 līdz 18.00 Skrundas Mūzikas skolā uzņemšanas eksāmeni klavieru, ģitāras, vijoles, pūšaminstrumentu un sagatavošanas klasē.

29. maijs, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā pavasara pikniks.

30. maijs, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes sēde.
 • Plkst. 18.30 Veselības nedēļas ietvaros sporta aktivitātes Rudbāržu Aktīvo Meiteņu apvienībā (piedalās tikai klubiņa sastāvs).
 • No 30. maija līdz 1. jūnijam slēgta Skrundas pilsētas bibliotēka, Skrundas bērnu bibliotēka, Antuļu bibliotēka, Rudbāržu bibliotēka un Raņķu bibliotēka. Bibliotēkas darbinieces dodas pieredzes apmaiņā uz OODI bibliotēku Helsinkos.

31. maijs, piektdiena

 • Plkst. 14.00 Attīstības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Reine un Sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola piedalīsies informatīvā seminārā 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošana. Semināra norises vieta Rīga, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras konferenču zāle.
 • Veselības nedēļā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Nīkrāces pamatskolas teritorijā sportiskas aktivitātes ar bumbu.
 • Plkst. 19.00 Nīkrāces Atpūtas centrā Laidu amatierteātra izrāde “Visi radi kopā”. Ieeja bez maksas.

1. jūnijs, sestdiena

 • Veselības nedēļas ietvaros plkst. 11.00 pārgājiens uz Lēnu pili. Pulcēšanās pie Nīkrāces Atpūtas centra.
 • Plkst. 11.00 Rudbāržu sporta laukumā sporta diena bērniem.
 • Plkst. 11.00 pie Skrundas vidusskolas strītbols. Reģistrācija sacensību dienā plkst. 10.30.
 • Plkst. 13.00 pie Skrundas kultūras nama Bērnu svētki kopā ar Liepājas ceļojošos leļļu teātri “Maska”. Ieeja bez maksas.
 • Ap plkst. 15.00 Sudmalnieku birzī, Raņķos, autoorientēšanās pasākums “Dullā maijvabole”.
 • Plkst. 18.00 Skrundas estrādē Kurzemes vīru koru VI dižkoncerts. Mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis. Ieeja bez maksas.
 • Plkst. 21.00 Skrundas estrādē zaļumballe kopā ar grupu “Neoplāns”. Ieeja 3 EUR, dižkoncerta dalībniekiem – bez maksas.

2. jūnijs, svētdiena

 • Plkst. 11.00 Rudbāržos pārgājiens ar uzdevumiem, pārsteigumiem un dāvanām “Pa baronu fon Firksu dzimtas pēdām”. Pulcēšanās pie Rudbāržu muižas. Noslēgumā ap plkst. 12.30 Iras Dūdumas koncerts.

 

Citas ziņas:

 • Līdz 28. maijam aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, pieteikties Jauniešu iniciatīvu konkursam, kas tiek īstenots ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.
 • No 2. līdz 31. maijam Nīkrāces bibliotēkā literatūras izstāde veltīta Mātes dienai "ES SAVAI MĀMIŅAI".
 • No 2. līdz 31. maijam Antuļu bibliotēkā apskatāma jaunmuižnieces Renātes Mihailovas galda salvešu kolekcijas izstāde.
 • No 2. līdz 20. maijam Rudbāržu bibliotēkā Irinas Caunes gleznu izstāde “Rožu valsis”.
 • No 2. līdz 31. maijam Raņķu bibliotēkā izstāde “Raņķi fotogrāfijās” un kvilinga tehnikā darināto kartiņu izstāde.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808