Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 5. līdz 11. novembrim

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 5. līdz 11. novembrim

5. novembris, pirmdiena

Plkst. 17.30 Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa nodarbība. Par nodarbības tēmu interesēties pa tālr. 29427990 (Inese).

6. novembris, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā darbnīca “Ziepju gatavošana”.

7. novembris, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā „Paspēlēsimies?”
 • Plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā vingrošana. Nodarbības ir bez maksas.

8. novembris, ceturtdiena

 • Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros Skrundas novada 5-6. klašu skolēniem tiek piedāvāti projekta teātra “Teātris un Es” pasākumi, kuru laikā skolēniem būs iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā “Kā uzņemt savu filmu”. Plkst. 16.00 leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”.
 • Plkst. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā Lasītāju klubiņa tikšanās.
 • Plkst. 16.00 uz tematisku pasākumu „Izzini Rudbāržu vēsturi!” aicināti Rudbāržu jauniešu klubiņa dalībnieki.
 • Plkst. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošana. Vada Inese Ivāne. Dalības maksa 1 EUR.

9. novembris, piektdiena

 • Skrundas kultūras nama Mazajā zālē iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.-12. klašu skolēniem notiks praktiska nodarbība “Kā uzņemt savu filmu”.

10. novembris, sestdiena

 • Plkst. 12.00 pastaigu takas galā, Ventas kalnā nebijis pasākums “Iegriez Stegu Ventas kalnā!”. Kas ir Stega? Ventas Stega Curonica ir unikāls dzīvnieks, dinozauru priekštecis, kurš pirms apmēram 365 miljoniem gadu no okeāna izkāpa uz sauszemes un kura fosilās atliekas tika atklātas Ketleru atsegumos Skrundas novadā. Aicinām lielus, mazus, vecus, jaunus, viesus no tuvākām un tālākām pilsētām, pagastiem – brauciet ciemos, iegrieziet stegu un, kā stāsta, tā piepildīs vēlēšanos.

11. novembris, svētdiena

 • Plkst. 10.00 Rudbāržu kultūras namā izstāde „Rudbārži laiku lokos”. Izstādē būs apskatāmi rudbāržnieku Dagnijas Grundbergas, Dzintara Strauta un Mārītes Krūzes fotogrāfijas un novadpētniecības materiāli par Rudbāržu vēsturi, notikumiem un rudbāržniekiem. Izstāde būs apskatāma līdz 19. novembrim. No plkst. 12.00 Inta Folkmaņa īsfilmas par Rudbāržu pagastu, plkst. 14.00 „Simtgades stāsti un dziesmas” kopā ar dzejnieci Daci Judinu, komponistu Arturu Nīmani un dziesminieku Ginteru Cepurīti.
 • Plkst. 11.00 Raņķu pagasta Sudmalnieku birzī Lāčplēša dienai veltītas sporta spēles.
 • Plkst. 18.00 Nīkrāces Atpūtas centrā „Simtgades stāsti un dziesmas” kopā ar dzejnieci Daci Judinu, komponistu Arturu Nīmani un dziesminieku Ginteru Cepurīti. Pēc pasākuma kursēs autobuss uz Lēnām, godināsim Latvijas brīvības cīnītājus pie piemiņas sienas O. Kalpaka bataljona cīnītājiem par godu neatkarīgās Latvijas valsts uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Citas ziņas:

 • No 5. novembra līdz 31. decembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Ritvara Stepanova spēļu mašīnu kolekcija.
 • Līdz 30. novembrim Nīkrāces bibliotēkā skatāma Irēnas Oses rokdarbu izstāde.
 • Skrundas pilsētas bibliotēka aicina piedalīties rakstaino cimdu un zeķu izstādes “Rakstu raksti simtgadei” veidošanā, atnesot savus rakstainos cimdus vai zeķes uz Skrundas pilsētas bibliotēku līdz 9. novembrim.
 • No 15. oktobra Antuļu bibliotēkā jaunmuižnieces Renātes Mihailovas darināto kartiņu izstāde.
 • 24. novembrī Svecīšu vakars Skrundas pilsētas kapsētās:

*) Plkst. 15.00 Sila kapsētā;

*) Plkst. 16.00 Baznīcas kapsētā.

Mirušo piemiņas dienā, 24. novembrī, aicinām nolikt svecītes arī Raņķu, Nīkrāces un Skrundas pagastu kapsētās.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808