Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 7. līdz 13. oktobrim

7. oktobris, pirmdiena

 • Plkst. 17.00 Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa nodarbība – meistarklase “Konservēšanas ABC”.
 • Līdz 11. oktobrim Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas “Dāvā prieku!”.

9. oktobris, trešdiena

 • Plkst. 10.00 Māmiņu skolā 10. diskusiju cikls “Zivis un zivju produkti uzturā”.

12. oktobris, sestdiena

 • Plkst. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē “Skrundas kauss” volejbolā vīriešiem. Komandas aicinām pieteikties līdz 11. oktobrim.
 • Plkst. 15.00 Nīkrāces Atpūtas centrā senioru pēcpusdiena “Ar smaidu rudenī…”. Mīļi aicinām seniorus pavadīt jauku un jautru pēcpusdienu kopā ar Vaiņodes amatierteātri "Kuratieši". Lūdzu pieteikties pie kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes vai pa tālr. 22470402.
 • Plkst. 22.00 Nīkrāces Atpūtas centrā balle kopā ar grupu “Brekšupekši”. Ieejas maksa 3 EUR, sportistiem 1,50 EUR.

Citas ziņas:

 • No 1. līdz 31. oktobrim Nīkrāces bibliotēkā izstāde “Sveika atkal, mana skola!”.
 • Antuļu bibliotēkā līdz 31. oktobrim apskatāma grāmatu izstāde “Latviešu tautas garamantas” un māla izstrādājumu izstāde no jaunmuižnieku kolekcijām.
 • Raņķu bibliotēkā oktobrī divas izstādes: Kuldīgas TTMS "Paletes" dalībnieces Rasas Rasmanes gleznu izstāde un Jaunmuižas iedzīvotājas Renātes Mihailovas darināto kartiņu izstāde.
 • Līdz 31. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā izstāde “Latvija Harija Krūzes fotogrāfijās”.
 • Oktobrī Skrundas kultūras nama Mazajā zālē skatāma Sanda Behmaņa fotoizstādi “Mirkļi”.

Skrundas novada pašvaldība informē, ka pasākumu laikā var tikt filmēts un fotografēts, un uzņemtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808