Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 9. līdz 15. jūlijam

Skrundas novadā plānoto pasākumu kalendārs no 9. līdz 15. jūlijam

9. jūlijs, pirmdiena

 • Ar 9. jūliju tiek sākta tirgus laukuma izbūve. Uz projekta īstenošanas laiku tirgotājiem ir ierādītas vietas autoostas pusē.
 • No 1. jūlija līdz 10. augustam Skrundā un pagastos tiks veikti ielu apgaismojuma tehniskās apkopes darbi, apgaismojums tiks izslēgts visos pagastos un Skrundas pilsētā (izņemot A9 un tai pieguļošo ielu apgaismojumu). Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!
 • Līdz 10. jūlijam var pieteikties ekskursijai uz daiļdārziem Tukuma novadā un karameļu darbnīcu Jelgavā. Sīkāka informācija www.skrunda.lv vai pie Raņķu pakalpojumu pārvaldes kultūras darba organizatores pa tālruni 29359243.
 • No 9. līdz 13. jūlijam Rudbāržos vasaras dienas nometne “Rudās pūces vasaras skola 4”. Organizē biedrība SOMA, Iveta Labunska, tālr. 26353621.  
 • No 2. līdz 22. jūlijam Skrundas novada poligonā “Mežaine” un Kuldīgas novada objektā “Upīškalns”, notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes rīkotā zemessargu pamatapmācības nometne, kurā piedalīsies vairāk nekā 50 zemessargu no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes, 2. Vidzemes brigādes, kā arī Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības.
 • Bibliotēku vadītāju atvaļinājuma laikā no 9. līdz 20. jūlijam slēgta Rudbāržu bibliotēka, no 2. jūlija līdz 3. augustam – Raņķu un Antuļu bibliotēkas.

10. jūlijs, otrdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada Attīstības komitejas sēde.

14. jūlijs, sestdiena

 • Plkst. 11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos ģimeņu sacensības smilšu volejbolā 2:2. Pieteikties līdz 13. jūlijam pie Aivitas Staņevičas pa tālr. 29570360. Sacensību dienā reģistrēšanās no plkst. 10.00 līdz 10.30;
 • Kapu svētki Nīkrāces pagasta kapsētās:
 • Plkst. 11.00 – Purvkroga kapos;
 • Plkst. 12.00 – Miera kapos;
 • Plkst. 13.00 – Nīkrāces kapos;
 • Plkst. 14.00 – Tukuma kapos;
 • Plkst. 15.00 – Priednieku kapos.
 • Plkst. 17.00 Rudbāržu kultūras namā salidojuma balle visiem, kas kādreiz dejojuši Rudbāržu kultūras nama deju kolektīvā. Ballē spēlēs Jānis Narkevics no Ezeres.  Lūgums pieteikties, zvanot pa tālr. 29451727 (Liena) vai 26324696 (Jana)

Citas ziņas:

 • Skrundas vidusskola uzņem audzēkņus 10. klasē. Dokumentu pieņemšana līdz 20. augustam, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00. Vidusskola piedāvā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmas, vidējās izglītības programmā iespēja izvēlēties humanitārā un sociālā virziena programmu, kā arī pamatizglītības un vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “Valsts aizsardzības mācība”. Skola piedāvā arī JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu, komercizglītības projektu “Esi līderis!”, no 18 gadiem iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Sīkāka informācija pa tālruni 63331287.
 • No pirmdienas, 16. jūlija, līdz piektdienai, 20. jūlijam, Jaunmuižas pamatskolā bērnu dienas nometne “Vasaras skoliņa”. Organizē biedrība “Ventas krasti”, Inese Ivāne, tālr. 29427990.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808