Skrundas novadu reģionālajā vizītē apmeklēja VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs

Skrundas novadu reģionālajā vizītē apmeklēja VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs

Šodien, 29. aprīlī, reģionālajā vizītē Skrundas novadā ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Artūrs Toms Plešs.

Viņš tikās ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci, pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu, kā arī ar uzņēmējiem Ģirtu Kronbergu, Jāni Vizuli un Aivaru Podnieku.

Kopā ar uzņēmējiem tika pārrunāts turpmākās rīcības plāns, lai  uzsāktu darbu pie uzņēmumu izveides, kopīgi ar pašvaldību plānotu Eiropas fondu finansējuma apguvi uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai. Nākamo 4-5 gadu periodā paredzēts investēt 30 miljonus, izveidojot jaunas darba vietas.

Vizītes laikā ministram tika izrādīts uzņēmējdarbības laukums, pārrunāti jautājumi, saistīti ar investīciju programmu īstenošu, arī valsts aizdevuma Covid-19 seku mazināšanai apguves iespējas un jau uzsākto projektu īstenošana infrastruktūras uzlabošanas jomā.

Apmeklējot uzņēmējdarbības laukumu un bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu Skrundā, Pleša kungs ar pašvaldības vadību sprieda arī par atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna un atkritumu šķirošanas pakalpojumu pilnveidi, kā arī investīciju piesaisti uzņēmējdarbības attīstībai.

Aktuāla šī brīža tēma bija par administratīvi teritoriālo reformu, kuras ietvaros vienā novadā tiek apvienoti Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novadi.

Vizītes noslēgumā VARAM ministrs apmeklēja militāro poligonu “Mežaine”, kur Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts iepazīstināja ar poligona attīstības plāniem un izrādīja jau izveidoto infrastruktūru.