Skrundas pagasta iedzīvotāji domā par vietas attīstību

Skrundas pagasta iedzīvotāji domā par vietas attīstību

15.aprīlī bijušajā Jaunmuižas pamatskolā notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes vadību, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvjiem. Sapulces laikā tika runāts par pagasta ģerboņa iespējamu izveidi, dažādu kultūras pasākumu rīkošanu, kā arī iedzīvotāju iesaisti pagasta izaugsmē.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska vietējos iepazīstināja ar iespēju piedalīties un veidot iedzīvotāju padomes, lai veidotu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Viņa izteica priekšlikumu padomāt par nepieciešamību pēc pagasta ģerboņa izveides. Vietējie atzina, ka nākotnes skatījumā par šo tēmu būtu vērtīgi diskutēt. No vietējiem izskanēja jautājums par ciešāku sadarbības veidošanu un informācijas apriti starp vietējo ciemu  iedzīvotājiem Ciecerē, Kušaiņos un Saveniekos. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele apstiprināja, ka uzmanība tiks pievērsta tam, lai strādātu pie lielākas informācijas aktualizēšanas un izvietošanas Skrundas pagastā.

Apspriež plānotos darbus

Kuldīgas novada domes izpilddirektores vietniece Agnese Buka sniedza atbildi uz iepriekš izskanējušo jautājumu par nekustamo īpašumu “Klubs”, Skolas ielā 4. Īpašums divas reizes likts izsolē, un tiek strādāts pie tā, lai tam atrastu saimniekus. Šobrīd īpašuma cena samazināta par 20%. Vietējie iedzīvotaji izteica vēlmi par laternas izvietošanu, lai būtu vieglāka pārvietošanās ziemas un vasaras tumšajā laikā.

Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele iezīmēja šī gada ieceres Skrundas pagastā -  tiks turpināts strādāt pie pašvaldības autoceļu uzlabošanas un sakārtošanas, ielu apgaismojuma risinājuma meklēšanas. Antuļu bibliotēka turpinās darbus pie dažādu fotoizstāžu veidošanas, radošo nodarbību izveides lieliemun maziem, kā arī rakstnieku aicināšanu ciemos pie vietējiem lasītājiem.