Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniori tiekas kopīgā pasākumā

Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniori tiekas kopīgā pasākumā

2. oktobrī, atzīmējot Senioru dienu, uz tikšanos Skrundas jauniešu centrā bija aicināti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta seniori.

Kā zināms, seniori ir gana aktīva sabiedrības daļa, kas labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, tāpēc arī šoreiz viņi tika aicināti padarboties, kā arī kopīgi uzdziedāt.

Sākumā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece dalījās informācijā par aktualitātēm novadā, uzklausot dažādus viedokļus no senioru puses. Viņa pastāstīja arī par būvniecības procesā esošo degvielas uzpildes staciju, kā arī par dārzniecību, kas atradīsies pretī Citro veikalam un kur ikvienam būs iespēja iegādāties savu krāšņumkoku vai augu. L. Robežniece informēja par remontdarbiem, kas veikti Skrundas vidusskolā, par plāniem bērnu rotaļu laukumā nobruģēt taciņas un izveidot smilšu objektu, kur bērni varētu rotaļāties. Seniori izteica vēlmi pilsētas svētku ietvaros organizēt kādu jauku pasākumu tieši senioriem. Domes priekšsēdētāja skaidroja, kā valdības lēmumi ietekmēs pašvaldību budžetus.

Savukārt Skrundas p/a “Sociālais dienests” vadītāja Anda Vītola aicināja seniorus uz sadarbību, piedaloties dažādās apmācībās, projektos, lai izzinātu un attīstītu dažādas prasmes. Viņa bija parūpējusies par radošajām darbnīcām, kurās visi piedalījās ar lielu aizrautību.

Noslēgumā neizpalika bez kopā dziedāšanas un jautrām sarunām.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste