Skrundas tirgus iegūst atpazīstamības zīmi

Skrundas tirgus iegūst atpazīstamības zīmi

Lai piesaistītu vietējo uzmanību un veicinātu vietas attīstību, maija izskaņā Skrundas tirgus laukumā tika uzstādīta tirgus zīme.

“Tirgum jau sen bija nepieciešama zīme, kas pievērš uzmanību, veicina vietas attīstību, ieinteresē pilsētas viesus un liek tiem apstāties, lai aplūkoto tirgotāju piedāvājumu. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs Kristaps Stepiņš izdomāja, kāda varētu būt zīmes ideja un burtu dizains. Atjaunots tiks arī dzelzceļa tilts, kas uzstādīts uz konteinera,”  tā Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele.

Marta sākumā Skrundā tikās Kuldīgas novada domes un Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra pārstāvji, lai runātu par Skrundas tirgus attīstības iecerēm un potenciāla izmantošanu. Viens no uzdevumiem bija Skrundas tirgus zīmes izvietošana. Darbs turpināts pie izvietoto konteineru papildus aprīkošanas, piedāvājot tos vietējiem mājražotājiem, kā arī pie vienota informācijas punkta izveides.

Šobrīd gaidītākie pasākumi Skrundas tirgus laukumā ir zāļu dienas tirgus un krāmu tirgus, kas notiek vasarā - katra mēneša trešajā svētdienā Ventas iela 14.