Svecīšu vakari Kuldīgas novada kapsētās

Svecīšu vakari Kuldīgas novada kapsētās

Mirušo piemiņas diena jeb svecīšu vakars ir īpaša svētku diena, kas ieviesta kristīgajā baznīcā, lai īpaši atcerētos un Dieva priekšā pieminētu savus aizgājējus. Tādēļ aicinām sakopt kapus, novākt sakritušās lapas, iedegt svecītes un pieminēt savus aizgājējus savā kapsētā.

Svecīšu vakari Kuldīgas novada kapsētās

KULDĪGĀ

Meža kapos – 20. novembris;
Kalna kapos – 20. novembris;
Annas kapos – 20. novembris;
Meža kapos – 20. novembris.

SKRUNDĀ UN SKRUNDAS PAGASTĀ

Sila kapos – 19. novembrī 16.00;

Baznīcas kapos – 19. novembrī 17.00;

Dobeļu kapos – 19. novembrī;
Vadžu kapos – 19. novembrī ;

Pastaru kapos – 19. novembrī;
Klūgu kapos – 19. novembrī.

ALSUNGĀ

Pantu kapos – 1. novembrī;

Strēļu kapos – 1. novembrī;

Kalnbirzes kapos – 1. novembrī;

Rudumu kapos – 1. novembrī;

Lapu kapos – 1. novembrī;

Lipšņu kapos – 1. novembrī;

Kukšu kapos – 1. novembrī;

Blintenes kapos – 1. novembrī;

Ērču kapos – 1. novembrī;

Bāliņu kapos – 1. novembrī;

Lāču kapos – 1. novembrī;

Irbes kapos – 1. novembrī;

Ratnieku kapos – 1. novembrī;

Strautu kapos – 1. novembrī;

Džeriņu kapos – 1. novembrī;

Kripas kapos –1. novembrī;

ĒDOLĒ

Postmuižas kapos - 5. novembrī  13.00;

Lieģu kapos - 5. novembrī  13.40;

Ķesteru kapos - 5. novembrī  14.30;

Kaušu kapos  - 5. novembrī 15.00;

Paružu kapos - 5. novembrī  15.40;

Lūšu kapos - 5. novembrī 16.30.

GUDENIEKOS

Kunču kapos – 5. novembrī 15.00;

Ūdru kapos - 5. novembrī 15.20;

Naglas kapos - 5. novembrī 15.40;

Kumsteru kapos - 5. novembrī 16.00.

KABILĒ

Gatviņu kapos 12. novembrī 14.00;

Kabiles kapos - 12. novembrī 15.00.

KURMĀLĒ

Segļu kapsētā - 20. novembrī 11.00;

Kurmāles kapsētā - 20. novembrī 11.30;

Siliņu kapsētā - 20. novembrī 12.00;

Pūķu kapsētā - 20. novembrī 13.00;

Paulīnes kapsētā - 20. novembrī 13.30;

Pūcu kapsētā - 20. novembrī 14.00;

Ēmu kapsētā - 20. novembrī 14.30;

Viļenieku kapsētā- 20. novembrī 15.00;

Vilgāles kapsētā- 20. novembrī 15.30.

LAIDOS

Pils sakaru kapos – 20. novembrī;
Dumpīšu kapos – 20. novembrī;
Vangas kapos – 20. novembrī;
Ārzes kapos – 20. novembrī;
Laidu kapos – 20. novembrī;
Valtaiķu Mācītāju kapos – 20. novembrī.

NĪKRĀCĒ

Lēnu Romas katoļu baznīcas draudzes kapos 2. novembrī;

Purvakroga kapos – 20. novembrī;
Miera kapos – 20. novembrī;
Nīkrāces kapos – 20. novembrī;
Tukuma kapos – 20. novembrī;
Priednieku kapos – 20. novembrī;
Līgutu kapos – 20. novembrī.

PELČOS

Bišavu kapos - 20. novembrī 13.00;

Rimzātu kapos - 20. novembrī 14.00;

Ģīņu kapos - 20. novembrī 15.00;

Pelču kapos - 20. novembrī 16.00.

RAŅĶOS

Irbes kapos – 19. novembrī 15.00;   
Priednieku kapos – 19. novembrī.

RENDĀ

Meķu kapos – 20. novembrī;
Lejaskrogu kapos – 20. novembrī;
Cērpu kapos – 20. novembrī;
Avotnieku kapos – 20. novembrī;
Koļu kapos – 20. novembrī.

RUDBĀRŽOS

Lūdiķu kapos – 19. novembrī;
Krogarāju kapos – 19. novembrī;
Sprīžu kapos – 19. novembrī;
Vecsieksātes kapos – 19. novembrī;
Bākūžu kapos – 19. novembrī.

SNĒPELĒ

Kundu kapos – 20. novembrī;
Centra kapos – 20. novembrī;
Vindenieku kapos – 20. novembrī;
Kalnu kapos – 20. novembrī.