Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

Aicinām sakopt piederīgo kapu kopiņas un nogrābt lapas.