Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

Novembrī Latvijā un citviet pasaulē ar kristīgām tradīcijām tiek atzīmēts svecīšu vakars jeb Mirušo piemiņas diena. 2. novembrī plkst. 15.00 Lēnu katoļu baznīcā "Mirušo dvēseļu piemiņas dievkalpojums", pēc tam Svecīšu vakars kapsētā.

Šogad Rudbāržu pagasta kapsētās aicinām svecītes aizdegt 3. novembrī, Skrundas pilsētas kapsētās - 24. novembrī, šajā dienā aicinām arī Raņķu un Nīkrāces pagastu kapsētās nolikt svecītes piederīgajiem.