Sveic Nīkrāces pagasta vecāko iedzīvotāju

Sveic Nīkrāces pagasta vecāko iedzīvotāju

26. novembrī, 95 gadu jubileja apritējusi novadniecei Austrai Girvaitei.

Nīkrāces pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa devās uz Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru, lai sveiktu Austras kundzi svētkos. “Atkal gads ir riņķī. Jūs esat mūsu pagasta vecākā iemītniece un mēs nākam šodien sveikt jūs dzimšanas dienā. Tik skaists mūžs - 95 gadi jums palikuši”, sacīja I. Rītiņa.

Austras kundze aprūpes centrā dzīvo kopš šā gada jūnija. Šodien viņu apciemot ieradusies arī viņas kaimiņiene Mirdza Zaneriba, kura kopā ar vīru Jāni, ilgus gadus aprūpējusi A. Girvaiti. Dienu dienā abi kurinājuši māju un gādājuši par ēdienreizēm, bet vairs tam visam nav pieticis spēka.

M. Zaneriba pastāstīja, ka kolhoza laikā gaviļniece strādājusi par grāmatvedi Lenās, Nīkrāces pagastā. Pēc tam pārcēlusies uz Kuldīgu, strādājusi SIA “Kuldīgas dārzniecība”. Savulaik arī mežsaimniecībā esot iemēģinājusi roku. Bet sagaidot pensijas gadus, atgriezusies atpakaļ mājās - Nīkrāces pagastā.