Svinīgā pasākumā pasniegs Goda balvas un Pateicības rakstus

Svinīgā pasākumā pasniegs Goda balvas un Pateicības rakstus

Jau kopš Skrundas novada izveides ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā tiek pasniegti apbalvojumi – Goda balvas un Pateicības raksti.

Goda balva ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas novada labā. Skrundas novada Goda balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un Goda zīme komplektā ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā.

Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi.

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā pasākumā 17. novembrī Skrundas kultūras namā. Ievērojot šī brīža ierobežojumus, pasākumā var piedalīties tikai apbalvojamās personas un aicinātie viesi! Pasākumam varēsiet sekot līdzi Skrundas novada pašvaldības Facebook kontā, kā arī Skrundas TV Facebook un YouTube kontos.

Goda balvas saņēmēji:

  1. Vilnis EGLĪTIS, mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs Nīkrāces pagastā, - par radošu, nesavtīgu, ilggadēju (23 gadi), apzinīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, sapratni un neatlaidīgu darbu Nīkrāces pamatskolas labā, neatsakot strādāt arī brīvdienās, vedot skolas bērnus, pedagogus un vecākus uz sacensībām un citiem pasākumiem,

  2. Dzidra ĀRNIECE-KRIVKO, pensionāre, grāmatas “Pa senču takām Nīkrācē” autore.

Pateicības rakstu saņēmēji:

  1. Kalvis SAULĪTIS, TAEKWONDO cīņas mākslas treneris, - par ieguldījumu TAEKWONDO cīņas mākslas popularizēšanā Skrundas novadā, apmācot cīņas mākslā bērnus un jauniešus.

  2. Gunta SVARA, galvenā grāmatvede Skrundas novada pašvaldībā - par ilggadēju godprātīgu savu ikdienišķo pienākumu (ļoti atbildīgs darbs, kuru no malas ir grūti novērtēt) pildīšanu pašvaldībā.

  3. Egils BLĪGZNA, SIA “Timber–11” valdes loceklis, - par atsaucību, sagādājot balvas Skrundas kultūras un sporta pasākumos, kā arī par savas uzņēmējdarbības attīstīšanu un paplašināšanu, būvējot būvmateriālu veikalu Skrundā.

  4. Igors STANKUS, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” labiekārtošanas darbu strādnieks - par precīzu, kvalitatīvu un ātru uzdoto pienākumu izpildi, par pašaizliedzīgu un atbildīgu attieksmi pret darbu.

  5. Inese MATSATE-MATSONE, angļu valodas skolotāja Nīkrāces pamatskolā - par radošu un profesionālu pieeju mācību procesam un aktīvu dalību starptautisko projektu īstenošanā Nīkrāces pamatskolā, kā arī Skrundas novada vārda popularizēšanu starptautiskā mērogā.

  6. Artis un Zane BABRI, uzņēmuma SIA “TING PRINT” īpašnieki - par aktīvu iesaistīšanos Skrundas kultūras dzīves bagātināšanā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu “Ventastega”, kā arī aktīvi darbojoties savā sietspiedes uzņēmumā, popularizējot Skrundas novada vārdu pasaulē.

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste