Svinīgie pasākumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs 01.09.2022.

Svinīgie pasākumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs 01.09.2022.

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā - plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)

Kuldīgas Centra vidusskolā - plkst. 10.00 (pilsētas estrādē)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā - plkst. 11.00 (pagalmā pie skolas)

Skrundas vidusskolā - plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)

Vilgāles sākumskolā - plkst. 9.30 (pagalmā pie skolas)

Snēpeles pirmsskolas grupās - plkst. 11.30 (pagalmā)

Vārmes pamatskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

Nīkrāces pamatskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

Alsungas pamatskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

pirmsskolas grupās - plkst. 7.00-9.00

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

Turlavas pamatskolā - plkst. 10.00 (pagalmā pie skolas)

Sermītes pirmsskolas grupās - plkst. 9.00 (pagalmā pie iestādes)

Ēdoles pamatskolā - plkst. 9.00 (pagalmā pie skolas)

Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā - plkst. 12.00    

Kuldīgas Mākslas skolā - plkst. 16.00

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā - plkst. 14.00 (pagalmā pie skolas)

Skrundas mūzikas skolā - plkst. 14.00 (Skrundas kultūras namā)

Alsungas mūzikas skolā - plkst. 12.00    

Kuldīgas PII “Bitīte - plkst. 9.30 (pasākumi katrā grupā )

Kuldīgas PII “Ābelīte” - plkst. 9.30 (pagalmā)

Kuldīgas PII “Cīrulītis” - plkst. 10.00 (pagalmā)

Skrundas PII “Liepziediņš” - plkst. 11.00 (pagalmā)

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā - plkst. 10.00 (4-gadīgās programmas),

plkst. 12.00 (1,5 -gadīgās programmas)

Kuldīgas Kristīgajā pamatskolā - plkst. 11.00 (pagalmā pie skolas)