Uzklausa Nīkrāces pagasta iedzīvotājus

Uzklausa Nīkrāces pagasta iedzīvotājus

8. februāra vakarā Nīkrāces atpūtas centrā uz tikšanos ar Kuldīgas novada domes vadību – domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku un vietnieci Nelliju Kleinbergu, izpilddirektores vietnieci Agnesi Buku, kā arī Pašvaldības policijas priekšnieku Kasparu Šabānu, sanāca kupls pulks Nīkrāces pagasta iedzīvotāju. Sarunā piedalījās arī Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece Māra Pucena, Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvji. Iedzīvotāji uzdeva jautājumus gan par iespēju izpirkt pašvaldības dzīvokļus un iegādāties garāžas, namu apsaimniekošanu, ceļu remontdarbu nepieciešamību, arī par ģimenes ārstiem un jauno norēķinu vietni Bill.me.

Sanākušos pagasta ļaudis sapulces ievadā uzrunāja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa. Viņa atskatījās uz paveiktajiem darbiem un iezīmēja šī gada plānus. Pagastā veikti labiekārtošanas un remontdarbi – atjaunots skurstenis Ozolu ielā, Dzeldas centrā labiekārtotas šūpoles, veikta kapsētas teritorijas sakopšana, salabots skolēnu autobuss. Nīkrāce lepojas ar aktīvu kultūras dzīvi – pagastā organizētas meistarklases, koncerti, senioru dienas, balles. Aizsāktas jaunas tradīcijas – daudzus vietējos uz koncertiem un izrādēm pērn pulcējuši “Saulrietu vakari”. Arī sporta jomā notikuši dažādi pasākumi – pagasta sporta spēles, novusa un zolītes turnīri un citi notikumi ļāvuši Nīkrāces vārdam izskanēt ārpus novada robežām. 2023. gadā darbs pie pagasta labiekārtošanas turpināsies – sagatavots projekts Dīķu un Dārza ielas dubultās virsmas seguma ieklāšanai, plānots uzlabot autoceļus un attīrīt ceļmalas no krūmiem, iecerēti remontdarbi  Nīkrāces atpūtas centra jumtam. Notiks arī Nīkrāces pagasta svētki un teātra festivāls.

Sarunas laikā iedzīvotāji interesējās par pašvaldībai piederošo dzīvokļu, kā arī garāžu īres un iegādes iespējām. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, kāda ir kārtība, lai izpirktu īpašumus un informēja par izmaiņām likumdošanā – turpmāk beztermiņa īres līgumi iedzīvotājiem pēc noteikta perioda būs jāpārslēdz. Iedzīvotājus informēja par dzīvokļu apsekošanu Nīkrāces pagastā un atgādināja, cik svarīgi īpašumos izvietot dūmu detektorus.

Nīkrāces iedzīvotāji no Skrundas komunālās pārvaldes saņēmuši informatīvas vēstules par izmaiņām tarifu plānos, kas raisījušas neskaidrību un bažas par sadārdzinājumu rēķinos. Komunālās pārvaldes pārstāvji norādīja, ka radies pārpratums un paskaidroja, ka tarifu izmaiņas nav tik lielas kā iedzīvotāji domājuši. Uz sapulci sanākušos ļaudis interesēja arī jaunā rādījumu iesniegšanas un norēķinu vietne Bill.me. Domes priekšsēdētāja Ineses Astaševska iedrošināja Nīkrāces iedzīvotājus izmantot vietnes priekšrocības, tai pat laikā atgādināja, ka iedzīvotāji, kuriem rēķinu apmaksu ērtāk veikt ierastajā kārtībā, to varēs darīt arī turpmāk.

Izskanēja jautājums par ģimenes ārstu trūkumu novadā. Inese Astaševska apliecināja, ka šī problēma nemitīgi ir pašvaldības dienaskārtībā. Tiek darīts viss, lai to risinātu un ģimenes ārsts būtu iespējami tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Ar atbalsta programmu novadam izdevies piesaistīt divus jaunus ģimenes ārstus - rezidentus un izsludināts arī papildus stipendiju konkurss. Taču mediķu trūkums ir problēma visā Latvijā – ārsti noveco un pensionējas, bet lielākai daļai jauno speciālistu darbs novados nešķiet gana vilinošs. Nellija Kleinberga apliecināja, ka daktere Zauere Nīkrāces pacientus ir gatava pieņemt Snēpelē, tai pat laikā viņa mudināja Nīkrāces iedzīvotājus izvērtēt iespējas ģimenes ārstu meklēt arī blakus novados – piemēram, Saldus vai Druvas doktorātos.

Nākamā Kuldīgas novada domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 15. februārī plkst. 15:00 Gudenieku pagastā un 22. februārī plkst. 17:30 Pelču pagastā. Iedzīvotāju sapulces turpināsies arī martā un aprīlī. Visa aktuālā informācija par ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm pieejama Kuldīgas novadā mājaslapā kuldiga.lv, kā arī pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Paldies Nīkrāces aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri atrada laiku, lai iesaistītos interesantās un vērtīgās diskusijās par pagasta attīstību!