Valsts policija ikdienā brīdina lauksaimniekus par traktortehnikas zādzību riskiem

Valsts policija ikdienā brīdina lauksaimniekus par traktortehnikas zādzību riskiem

Lai informētu par traktortehnikas drošības pasākumiem, Valsts policijas inspektori apzina reģionu saimniecības un to īpašniekus.

Policisti paši ikdienā dodas pie lauksaimniekiem, lai atgādinātu par zādzību riskiem un vienotos par savstarpēju sadarbību traktortehnikas nosargāšanā.

Īpašu uzmanību Valsts policija pievērš pierobežu reģionu lielajām saimniecībām, sevišķi Lietuvas Republikas tuvumā, un to lauksaimniecības tehnikai, jo, kā rāda iepriekšējo gadu prakse, tieši robežas apkārtnē notikušas visvairāk traktoru zādzības. Katrā reģionā par komunikāciju ar vietējiem lauksaimniekiem atbildīgi tuvākā iecirkņa inspektori. Viņu uzdevums ir apzināt vietējās lauksaimniecības, uzrunāt saimniecību īpašniekus un vienoties, kā tiks organizēta savstarpējā komunikācija turpmāk. Lai novērstu zādzību risku, Valsts policijai ir svarīgi sadarboties ar lauksaimniekiem, jo operatīva informācijas apmaiņa, piemēram, gadījumos, kad saimniecības vai traktortehnikas tuvumā manīti nepazīstami cilvēki vai aizdomīgas automašīnas, ļauj iecirkņa inspektoram savlaicīgi reaģēt un pārbaudīt saņemto informāciju. 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē laika posmā no 1. maija līdz 30. jūnijam ir uzsākti jau 3 kriminālprocesi par traktoru zādzībām. Talsu iecirknī uzsākti divi kriminālprocesi par to, ka Talsu novadā no diviem īpašumiem ir nozagti traktori, piekabes, trimmeris un dažādi instrumenti. Savukārt Kuldīgas iecirknī uzsākts kriminālprocess par to, ka no kāda īpašuma ir nozagts traktors. Šajā gadījumā persona ir noskaidrota, aizturēta un traktors – atgūts.

Valsts policija sadarbojas ar Lietuvas Republikas kolēģiem, lai kopīgi risinātu traktoru zādzību problēmu, jo iepriekšējos gados liela daļa nozagto traktoru pārvesti pāri robežai un atrasti Lietuvas teritorijā. Arī iedzīvotāji bieži ziņo par aizdomīgām automašīnām ar Lietuvas Republikas numurzīmēm. Tādos gadījumos informācija tiek piefiksēta un nodota kaimiņvalsts kolēģiem, lai sadarbības ceļā novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu.

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu saimnieku atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu lauksaimniecības tehniku, tāpēc, ņemot vērā zādzību gadījumus, Valsts policija aicina lauksaimniekus padomāt par savas tehnikas drošību, proti, aprīkot traktortehniku ar signalizāciju un GPS trekeri. Tā ir ierīce tehnikas atrašanās vietas noskaidrošanai un izsekošanai, tādējādi palielinot iespēju atrast tehniku, ja tā pazudusi no īpašuma. Tāpat policija brīdina, ka traktori jānovieto drošā un apsargājamā teritorijā. Tos nevajadzētu nepieskatītus atstāt uz lauka vai citā brīvi pieejamā vietā. Ja traktortehnikas, lauka vai saimniecības tuvumā pamanītas aizdomīgas personas vai svešas automašīnas, vēlams piefiksēt automašīnas numurzīmi un ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni 110 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un pieskatīt ne tikai savu saimniecību, bet pievērst uzmanību arī kaimiņos notiekošajam.

 

Sagatavoja:

Elīna Sprudzāne

Valsts policijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Kontaktpersona:

Madara Šeršņova

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze