VARAM ministrs J. Pūce tiekas ar Skrundas novada iedzīvotājiem

VARAM ministrs J. Pūce tiekas ar Skrundas novada iedzīvotājiem

16. oktobra pēcpusdienā Skrundā ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, lai novada iedzīvotājiem skaidrotu gaidāmo reformu, ieguvumus, kā arī atbildētu uz jautājumiem.

Uz tikšanos ar ministru bija ieradušies aptuveni 50 cilvēki. Ministrs Juris Pūce skaidroja reformas mērķi, minot, ka reforma turpinās jau kopš 1998. gada un tā nekad nav bijusi apturēta. 2008. gada nogalē tika pieņemts likums, izveidojot pašreizējo pašvaldību struktūru. Taču izvērtējot to, ir secināts, ka tā nav sasniegusi mērķi un tajā laikā izveidotais iedalījums nav veiksmīgākais.

Tika diskutēts par reģionu sadalījumu, lai saņemtu lielāku finansējumu no Eiropas Savienības. No daudzu iedzīvotāju puses izskanēja priekšlikums un vēlme, lai Skrundas novads tiktu pievienots Saldus novadam, nevis, kā šobrīd ieplānots - Kuldīgas novadam. Tika pārrunātas arī veselības aprūpes pakalpojumu iespējas, kā arī transporta satiksme ar Saldu un Kuldīgu, komunālo pakalpojumu tarifi, nodokļi, ceļi, problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju aizbraukšanu un darbavietu radīšanu, skolu jautājumi.

Diskusijas bija spraigas. Paldies iedzīvotājiem par ieinteresētību, diskusijām un izvirzītajiem priekšlikumiem. 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste