Zināmi Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu saņēmēji

Zināmi Skrundas novada Goda balvu un Pateicības rakstu saņēmēji

Jau kopš Skrundas novada izveides ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā tiek pasniegti apbalvojumi – Goda balvas un Pateicības raksti.

Goda balva ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas novada labā. Skrundas novada Goda balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un Goda zīme komplektā ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā pēc nodokļa nomaksas.

Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi.

Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā pasākumā 16. novembrī Skrundas kultūras namā un šogad tos saņems 13 novada iedzīvotāji.

Goda balvas saņēmēji:

 • Kaspars RUDĪTIS, jaunsargu instruktors - par Skrundas novada jauniešu audzināšanu patriotisma garā, uzticību Tēvzemei un Skrundas novada vārda popularizēšanu.​
 • Dzintra VEĢE, pensionāre, bijusī Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja - par ilggadēju darbu Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas amatā, par ieguldījumu Rudbāržu pagasta attīstībā un labiekārtošanā, rūpēm par pagasta iedzīvotāju labklājību, par aktīvu darbošanos Rudbāržu pensionāru klubiņā.
 • Jānis DEMČUKS, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ražošanas tehniķis - par ieguldījumu pasākumu organizēšanā un pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par Skrundas pilsētas dekorēšanu svētku laikā.

Pateicības rakstu saņēmēji:

 • Dace PUŠĪLOVA, kultūras darba organizatore Raņķu pakalpojumu pārvaldē - par nesavtīgu ieguldījumu apjomīgu un saturiski bagātu pasākumu organizēšanā, par spēju piesaistīt visa novada un apkārtnes iedzīvotāju līdzdalību, tādējādi popularizējot Raņķu pagasta un Skrundas novada vārdu.
 • Silva PĒTERSONE, skolotāja Skrundas vidusskolā - par labdarības pasākumu organizēšanu Skrundas novada aprūpes namos, par labestības un līdzjūtības audzināšanu skolēnos, iestudējot un uzvedot uzvedumu “Meža pasakas”.
 • Inese IVĀNE, biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja - par aktīvu darbošanos nevalstiskajā sektorā, īstenojot biedrības “Ventas krasti” projektus, uzlabojot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves apstākļus, piesaistot finansējumu daudzveidīgu iniciatīvu īstenošanai vietējās sabiedrības labā.
 • Ilona RĪTIŅA, biedrības “Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētāja, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja - par ieguldījumu Nīkrāces pagasta attīstībā, tēla veidošanā un popularizēšanā, kā arī par aktīvu darbošanos sporta popularizēšanā un brīvprātīgo iniciatīvās.
 • Aiga TOMANOVIČA, uzņēmēja-amatniece - par aktīvu darbošanos biedrībā “Skrundas Klēte”, popularizējot vietējos ražojumus un veicinot Skrundas novada mājražotāju un amatnieku atpazīstamību visas valsts mērogā.
 • Edgars VĪTOLS, galda hokeja treneris - par galda hokeja un Skrundas novada vārda popularizēšanu, vadot treniņus jauniešu centrā, dienas centrā un izglītības iestādēs, kā arī organizējot vietēja mēroga sacensības, kā arī par spēlētāju motivēšanu un atbalstu dalībai amatieru līgas sacensībās.
 • Madars BALODIS, brīvprātīgā darba veicējs - par brīvprātīgā darbu, pasniedzot interesentiem programmēšanas pamatus, par līderības prasmju veicināšanu jauniešos, kā arī par veselīga dzīvesveida popularizēšanu, veicot brīvprātīgā darbu Nīkrāces pamatskolā un palīdzot bērniem apgūt datorprasmes.
 • Kaspars UPENIEKS, Skrundas novada būvvaldes vadītājs - par brīvprātīgā darbu, radot jaunietim ar invaliditāti Elmāram Kaminskim  nojumi elektriskajam braucamrīkam.
 • Eva un Sandis BEHMAŅI, Eva – jaunatnes darbiniece Skrundā, Sandis – mājsaimnieks - par sabiedrības saliedētības veicināšanu, piedaloties dažādos pasākumos kā brīvprātīgajiem, par atbalstu remigrējušajām ģimenēm, veicinot to iejušanos sabiedrībā, par Skrundas novada vārda un permakultūras saimniekošanas iespēju popularizēšanu, par cilvēku izglītošanu par videi draudzīgāku saimniekošanu lauku vidē.
 • Anda BRŪDERE, AB fitness TRX trenere - par aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Skrundas novadā un ārpus tā.