Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 11. maijā plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, projektam “Skrundas autoostas ēku atjaunošana”

 

Attīstības nodaļas vad. E. Zeberliņš

121

2.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs Slimību profilakses un kontroles centra noteikto pretepidemioloģisko pasākumu  laikā

 

Izglītības nodaļas vad.

I. Flugrāte

122