26.janvārī notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Skrundas novada domes ārkārtas  sēde 26.01.2012. pl.11.30, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2012 “Skrundas novada pašvaldības 2012.gada budžets” apstiprināšanu Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 23