5. aprīlī seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski un to novēršana"

5. aprīlī seminārs

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā BEZMAKSAS semināru par egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riskiem un ierobežošanas pasākumiem.

5.aprīlī Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē.

- Ieskats MKPC darbības virzienos 2023. gadā

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīšana un izplatības riski.

- Ierobežošanas pasākumi.

- Invadēto egļu atpazīšana, meža sanitārā stāvokļa apsekošana.

- Informācija par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar kaitēkļa ierobežošanu

Lektori: Maruta Pragulbicka (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26566260, Lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv!