Aicina pieteikties finansējumam sociālās jomas biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai 2023. gadā biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar sociālo jomu.

Konkursā plānots finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat iespējams saņemt pašvaldības finansējumu sociālās jomas biedrību un nodibinājumu rīkotiem pasākumiem.

Konkursa nolikums un pārējie dokumenti atrodami zemāk. Par tiem var interesēties arī Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1) pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā (Kuldīgā, Baznīcas ielā 1) apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 2023. gada 31. janvārim.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA