Aicina pieteikties finansējumam sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

Aicina pieteikties finansējumam sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2024. gadā sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam.

Uz atbalstu var pretendēt Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējuši sportisti un Biedrību un nodibinājumu reģistrētie Kuldīgas novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus Kuldīgas novada teritorijā.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un augstu sasniegumu sporta sportistus Kuldīgas novadā, veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu, iesaistot Kuldīgas novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs, kā arī popularizēt Kuldīgas novadu Latvijā un ārpus tās robežām.

Iesniedzējs līdz 2023. gada 29.decembra plkst.17:00, iesūta elektroniski uz dome@kuldiga.lv, Kuldīgas novada Sporta un veselības veicināšanas komisijai adresētu pieteikumu, pievienojot attiecīgo anketu datorrakstā (Nr. 1., 2.,3.). Iesūtot pieteikumu, tam jābūt parakstītam ar e-parakstu.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un iesniegt savus pieteikumus!

NOLIKUMS

Pieteikuma anketas:

PIETEIKUMA  ANKETA Nr.1 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA SPORTA PASĀKUMIEM UN SACENSĪBĀM 2024.g.

PIETEIKUMA  ANKETA Nr.2 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI 2024.G. KULDĪGAS NOVADA  SPORTA BIEDRĪBĀM, KLUBIEM

PIETEIKUMA  ANKETA Nr. 3 FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA SPORTISTAM 2024.g.

ATSKAITE par Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu.