Cieceres avota ūdeni var lietot uzturā

Cieceres avota ūdeni var lietot uzturā

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” veikusi atkārtotas Cieceres avota ūdens analīzes, lai noteiktu, vai Cieceres avota ūdens ir droši izmantojams pārtikā.

Vides zinātniskā institūta BIOR 12. septembrī veikto analīžu rezultāti Cieceres avotam nav uzrādījuši baktēriju klātbūtni, kas nozīmē, ka ūdeni uzturā var lietot. (Testēšanas pārskats Nr.PV-2023-P-63273.01).