Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros

Skrundas VPVKAC informē, ka no 01.03.2023. gada var iesniegt Gada ienākumu deklarācijas par 2022. gadu. Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt pakalpojumus Skrundas VPVKAC Otrdienās un Ceturtdienās apmeklētājus pieņem no 7.00 – 15.30.

Ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem.

Par kuriem izdevumiem var saņemt nodokļu atmaksu

Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu, nosaka MK noteikumi, un šie izdevumi ir:

  • Medicīna, zobārstniecība 
  • Augstākā izglītība, kvalifikācijas celšana 
  • Bērnu interešu izglītība 
  • Ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām 
  • Iemaksas privātajos pensiju fondos, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana