Izsludina papildu pieteikšanos skolēnu darbam vasarā

Kuldīgas novada domes deputāti lēmuši par izmaiņām kārtībā, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2022. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā. Nolemts, ka pašvaldības skolēnu nodarbinātības programmā varēs pieteikties arī jaunieši, kuri vēl nav 16 gadus veci, bet kuriem 16 gadi paliks 2022. gadā.

Atkārtota skolēnu pieteikšanās uz vakantajam darba vietām pašvaldības skolēnu nodarbinātības programmā norisināsies no 6. līdz 17. jūnijam. Pieteikuma anketa būs atrodama pašvaldības mājaslapā https://kuldiga.lv/ . Aizpildītu pieteikuma anketu jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) Administratīvās nodaļas speciālistei Baibai Mālniecei vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs.

Atgādinām, ka Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar uzņēmējiem ik gadu vasaras mēnešos īsteno skolēnu nodarbinātības programmu, sniedzot novada skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Kopumā šogad uzņēmēji piedāvā skolēniem 190 darba vietas.

Programmai var pieteikties skolēni, kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas gadā sasniedz 16 gadus vai ir 16, 17 vai 18 gadus veci, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā, kuri mācās vispārizglītojošajās vai profesionālajās mācību iestādēs.

Pasākumos iesaistītie jaunieši strādās vienu mēnesi, četras stundas dienā – kopumā 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību no darba devēja atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai stundu tarifa likmei par faktiski nostrādātajām stundām. Skolēniem atlīdzību izmaksā un VSAOI par viņiem veic darba devējs, skolēniem izmaksātās atlīdzības summu un 50 % no izdarīto darba devēja VSAOI summas pēc atskaišu iesniegšanas tiek darba devējam kompensētas no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.

Noteikumi par kārtību, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi 2022. gada vasaras brīvlaikā Kuldīgas novadā, atrodami mājaslapā https://kuldiga.lv/  .