Kā pieteikties kurināmā pabalstam?

Kā pieteikties kurināmā pabalstam?

Ja apkurē izmantojat malku, koksnes briketes un koksnes granulas, aicinām, sākoties oktobrim, pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam! Mūsu novadā šim pabalstam varēs pieteikties trīs dažādos veidos:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicinām izdarīt to pašiem interneta vietnē WWW.EPAKALPOJUMI.LV .
  • Ja jums nav datorprasmju, bet ir iespēja autentificēties, aicinām jūs nākt pie mūsu bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs jums autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas to izdarīt un nav prasmju, mīļi gaidīti mūsu klientu apkalpošanas centros.

✔️  Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

✔️ Domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 (tālr. 633 22469, 29579618);

✔️ Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11 (tālr. 63331555, 66954849);

✔️ Sava pagasta pārvaldē pie lietvedes. Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties!

Ja nāksiet klātienē, līdzi jāņem:

  •  personu apliecinošs dokuments;
  • ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat deklarēts – īres līgums.